Kilka formularzy

– Oznacza to, że rejestrując nowo powstały podmiot w rejestrze przedsiębiorców KRS, należy do wniosku o wpis załączyć formularze NIP-2, RG-1 (czyli wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej) oraz ewentualnie ZUS-ZPA. Dodatkowo należy złożyć także drugi egzemplarz umowy spółki oraz dokument potwierdzający prawo do lokalu, w którym podmiot ma siedzibę (np. umowę najmu) na potrzeby zgłoszenia identyfikacyjnego NIP – mówi Marcin Suwała.

Jak podkreśla, nowe regulacje wprowadziły niepotrzebne utrudnienia.

Klaudia Królak zwraca ponadto uwagę, że brakuje przepisów przejściowych dla sytuacji, w których wpis w rejestrze przedsiębiorców został dokonany, gdy obowiązywały stare przepisy, a obecnie przedsiębiorca potrzebuje uzyskać REGON, NIP.

– Przykładowo, oddział przedsiębiorcy zagranicznego zarejestrowany w KRS przed 31 marca 2009 r. występuje o nadanie numeru REGON oraz NIP. Biura podawcze urzędów statystycznych odmawiają przyjęcia wniosku o nadanie numeru REGON. Nie można również takiego wniosku złożyć za pośrednictwem sądu rejestrowego, gdyż dane podmiotu w rejestrze przedsiębiorców nie ulegają zmianie – mówi Klaudia Królak, radca prawny.

GŁÓWNE ZARZUTY PRZEDSIĘBIORCÓW

● obowiązek złożenia drugiego egzemplarza umowy spółki,

● obowiązek złożenia dokumentu potwierdzającego prawo do lokalu, w którym firma ma siedzibę,

● brak przepisów przejściowych.