Inspektorzy Inspekcji Handlowej skontrolowali pośredników w obrocie nieruchomościami. W 60 firmach na 162 poddane kontroli stwierdzili nieprawidłowości. Najczęściej chodziło o realizowanie umów przez osoby, które nie posiadają licencji.

W umowach brakowało tak istotnych elementów, jak imię i nazwisko pośrednika odpowiedzialnego za jej wykonanie, numeru licencji, oświadczenia o posiadanym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej oraz o braku ubezpieczenia OC.

Jeżeli pośrednik sam nie posiada licencji zawodowej, to powinien przynajmniej zatrudniać osobę posiadającą taki dokument, ponieważ transakcje związane z obrotem nieruchomościami może przeprowadzić tylko osoba, która ją posiada. Umowę na piśmie z konsumentem może wprawdzie podpisać osoba, która nie jest licencjonowanym pośrednikiem, ale powinna w niej umieścić dane, które identyfikują licencjonowanego pośrednika zatrudnionego przez agencję albo biuro, podać numer licencji i oświadczenie o posiadanym ubezpieczeniu.