"Dyscyplina to nie tylko system kar, ale i wyróżnień" - powiedziała przedstawiając projekt Jadwiga Zakrzewska (PO). Dodała, że projekt zwiększa motywacyjny charakter nagród.

Bożena Sławiak z tego samego klubu zwracała uwagę na ujednolicenie i uproszczenie metod dyscyplinujących i zaostrzenie kar wobec żołnierzy będących pod wpływem alkoholu lub narkotyków, np. przez niedopuszczenie ich do czynności służbowych.

Mariusz Kamiński (PiS) podkreślał, że proponowane uproszczenie procedur zwiększy sprawność reagowania na przewinienia w wojsku. Zaznaczył, że projekt rozszerza krąg przełożonych uprawnionych do działań dyscyplinarnych, zarazem akcentuje zasadę domniemania niewinności.

Stanisław Wziątek (Lewica) chwalił staranne przygotowanie projektu, który ma zastąpić ustawę z 1997 roku. Podkreślił, że projekt zmniejsza listę kar i wprowadza więcej wyróżnień, a nagroda może polegać na zatarciu wcześniejszej kary. Chwalił rozwiązanie pozwalające orzec niepełną przydatność na stanowisku.

Mieczysław Łuczak (PSL) nazwał proponowaną ustawę wojskowym kodeksem pracy. Zauważył, że w sytuacji, gdy polskie wojsko uczestniczy w misjach wojennych, potrzebne są uregulowania mające zastosowanie także w warunkach wojny.

Wiceminister obrony Czesław Piątas wyjaśniał, że to, czy postępowanie dyscyplinarne będzie jedno- czy dwuinstancyjne, zależy od "oczywistości przewinienia", ale obwiniony może zgłosić zastrzeżenie i domagać się postępowania zwykłego, a nie uproszczonego.

Projekt ustawy o dyscyplinie wojskowej rząd przyjął w styczniu. Przewiduje on, że jeśli żołnierz naruszy zasady dyscypliny wojskowej i przepisy karne, to rozpoczęcie postępowania dyscyplinarnego będzie możliwe natychmiast - nie trzeba będzie czekać na zakończenie postępowania karnego. W postępowaniu dyscyplinarnym żołnierza mógłby reprezentować radca prawny lub adwokat.

Rozszerzając krąg "przełożonych dyscyplinarnych" nadano ten status także dowódcom drużyn, co zdaniem autorów regulacji powinno zwiększyć ich autorytet wśród podległych im żołnierzy. Projekt nie tylko zwiększa liczbę wyróżnień dla żołnierzy służby czynnej, ale przewiduje także wyróżnianie byłych żołnierzy, w tym pośmiertnie.