W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. Projekt przewiduje m.in. wprowadzenie 49-proc. zniżki na przejazdy komunikacją publiczną dla uczniów i studentów.

– Chcemy poszerzyć katalog osób uprawnionych do korzystania z ustawowych ulg na przejazdy środkami publicznego transportu kolejowego i samochodowego. Przede wszystkim chcemy zwiększyć wymiar ulgi z obowiązujących obecnie 37 proc. do 49 proc. – mówi Marcin Mastalerek, przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej.

Zgodnie z projektem 49-proc. ulga miałaby obowiązywać dla uczniów i studentów, którzy wykupią bilety jednorazowe i miesięczne przy przejazdach PKP pociągami osobowymi, pospiesznymi i ekspresowymi oraz PKS w komunikacji zwykłej i przyspieszonej w całym kraju. Obecnie prawo do 49-prc. ulgi mają wyłącznie osoby, które kupią imienne bilety miesięczne. Pozostali uczniowie i studenci korzystają ze zniżki 37-proc.

Głosowanie nad projektem odbędzie się na następnym posiedzeniu Sejmu. Jeżeli posłowie przyjmą nowe rozwiązania, to wyższe ulgi zaczną obowiązywać już od 1 września.