Rozmawiamy z IRENEUSZEM MATUSIAKIEM, radcą prawnym - Osoba, której dobra osobiste zostały naruszone przez blogera, jest w szczególnie trudnej sytuacji procesowej, gdyż to na niej spoczywa obowiązek wskazania danych osobowych sprawcy naruszenia.
● Czy blog internetowy jest zawsze formą prasy?
– Blog może stanowić przykład prasy i przepisy prawa prasowego będą miały odpowiednio zastosowanie zarówno do twórcy materiału prasowego, czyli blogera, jak i treści jego publikacji. Nie oznacza to, że prawo prasowe stosuje się do blogu i blogera w całości. Istnieją elementy, które uniemożliwiają bezpośrednie odniesienie się do przepisów prawa prasowego.