Posiadacze przedwojennych obligacji mogą skutecznie dochodzić swych zwaloryzowanych świadczeń. Ich roszczenia nie mogą jednak być przedawnione.
ORZECZENIE
Skarb Państwa musi zapłacić właścicielowi przedwojennych obligacji z 1936 roku 478 tys. zł. Tak orzekł w środę Sąd Okręgowy w Warszawie (sygn. akt I C 685/08) w precedensowej sprawie o waloryzację świadczenia wynikającego z wykupu przedwojennych obligacji.