Bezpieczne papiery wartościowe

Eksperci uważają, że coraz więcej lokalnych samorządów będzie musiało rozważyć emisję obligacji.

– Żeby skorzystać ze środków unijnych przy realizacji inwestycji, samorządy muszą najpierw zaangażować odpowiednie własne środki. W grę wchodzą zazwyczaj duże kwoty. A banki obecnie są bardzo ostrożne w udzielaniu kredytów, w tym również samorządom. Poza tym nie zawsze bankowy kredyt może wystarczyć na realizację inwestycji w ramach unijnych programów pomocowych. W takiej sytuacji miasto lub województwo może zgromadzić potrzebne pieniądze, emitując i sprzedając obligacje – uważa Katarzyna Iwaniuk-Michalczuk, dyrektor zarządzający Domu Maklerskiego PKO BP.

Podkreśla, że obecnie jest duże zapotrzebowanie na bezpieczne papiery wartościowe, z gwarancją kapitału. A takie właśnie warunki spełniają obligacje samorządowe.

– Istnieje duże prawdopodobieństwo, że obligacje emitowane np. przez duże miasta znalazłyby szybko nabywców na krajowym rynku. Ich oprocentowanie musi być jednak nieco wyższe od obligacji skarbu państwa. Poza tym wartość emitowanych obligacji powinna przekraczać 300 mln zł – mówi Katarzyna Iwaniuk-Michalczuk.

Dodaje, że samorządowe obligacje powinny być oferowane zarówno inwestorom instytucjonalnym, jak i indywidualnym osobom. To ważne. Obecnie bowiem prywatni inwestorzy kupują przede wszystkim obligacje skarbu państwa. Dostęp do obligacji samorządowych ułatwiłoby jednak oferowanie ich na specjalnym rynku.

Będzie rynek na giełdzie

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zapowiada uruchomienie specjalnego rynku dla obligacji. Mają być na nim notowane zarówno obligacje korporacyjne emitowane przez firmy, jak i obligacje samorządowe.

– Uruchomienie tego rynku nastąpi do końca września tego roku – poinformował GP Ludwik Sobolewski, prezes GPW.

Zamiar powołania nowego ryku pozytywnie ocenia Katarzyna Iwaniuk-Michalczuk.

– Chętnie będziemy pośredniczyli w kupnie i sprzedaży obligacji na takim rynku. Może on ułatwić samorządom zdobycie pieniędzy m.in. na inwestycje z udziałem środków unijnych. A przecież samorządy dopiero zaczynają korzystać z unijnego wsparcia – przypomina dyrektor Katarzyna Iwaniuk-Michalczuk.

Preferencyjne kredyty

Są jednak samorządy, które na razie nie myślą o obligacjach. Rozważają natomiast wzięcie preferencyjnego kredytu z międzynarodowych instytucji finansowych, m.in. z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI).

Ostatnia emisja obligacji komunalnych Szczecina miała miejsce w 2003 roku.

– W 2009 roku miasto planowało emisję obligacji, jednak analiza sytuacji na rynkach finansowych wskazuje na to, że finansowanie długoterminowymi kredytami z międzynarodowych instytucji finansowych, m.in. z EBI, będzie bardziej korzystne – wyjaśnia Tomasz Klek z Urzędu Miasta Szczecina.

O kredyt z EBI starają się również Katowice.

– Obecnie sytuacja finansowa miasta jest dobra. Dzięki temu możemy starać się o preferencyjny kredyt z EBI. Nie wykluczamy jednak, że w przyszłości rozważymy również wyemitowanie samorządowych obligacji – mówi Danuta Kamińska, skarbnik Katowic.