Od października do grudnia egzamin adwokacki będą zdawały osoby, które dostały się na aplikację w grudniu 2005 r. Po raz ostatni egzamin przeprowadzą korporacje.
Samorząd adwokacki ustalił już terminy tegorocznych egzaminów zawodowych dla osób, które dostały się na aplikacje w grudniu 2005 r. Z uwagi na fakt, iż będzie to ostatni egzamin organizowany przez okręgowe izby samorządowe, a nie Ministerstwo Sprawiedliwości, to odbędzie się on w różnych terminach, w zależności od izby.

Decyduje samorząd

Sprawdzanie wiedzy aplikantów rozpocznie się już w październiku, a zakończy dopiero w grudniu. W Warszawie na przykład, gdzie aplikantów jest najwięcej, egzamin będzie prowadzony od 1 października aż do 6 listopada. W Krakowie z kolei sprawdzian wiedzy aplikantów odbędzie się w grudniu. W całym kraju do egzaminu adwokackiego przystąpi ok. 1100 osób (na aplikacje adwokacką w 2005 roku dostało się 1127 osób).
– Terminy egzaminów zawodowych zostały ustalone przez poszczególne okręgowe rady adwokackie. W tym roku bowiem po raz ostatni egzamin zawodowy zostanie przeprowadzony przez samorząd – mówi Joanna Sędek z biura prasowego Naczelnej Rady Adwokackiej.
Na jesieni zostanie także przeprowadzony egzamin zawodowy dla aplikantów radcowskich. Przystąpi do niego ok. 600 osób.

Zakres egzaminu

Zgodnie z uchwałami podjętymi przez samorząd adwokacki i radcowski egzamin będzie składał się z części pisemnej i ustnej. Etap pisemny potrwa trzy dni. Będzie polegał on na sporządzeniu pisma procesowego z zakresu prawa karnego, cywilnego i gospodarczego. Kandydaci na radców prawnych zamiast prawa karnego będą musieli przygotować pismo procesowe w postępowaniu administracyjnym. Na egzaminie pisemnym aplikant będzie mógł korzystać z tekstów prawnych, literatury prawniczej oraz zbiorów orzecznictwa, a także z komputera. Egzamin ustny będzie polegał z kolei na udzieleniu odpowiedzi na wylosowane pytania z poszczególnych dziedzin prawa – np. z prawa cywilnego, karnego, gospodarczego, administracyjnego, handlowego i poszczególnych procedur.

Dodatkowe terminy

Jeszcze w tym roku ma zostać także przeprowadzony egzamin zawodowy dla osób, które nie odbywały korporacyjnej aplikacji, a chcą zostać adwokatem lub radcą prawnym. Tym terminem egzaminu zainteresowane są przede wszystkim osoby, które ukończyły aplikację sądową lub prokuratorską, a nie znalazły zatrudnienia w wymiarze sprawiedliwości. Dla tych wszystkich osób egzamin ma przeprowadzić resort sprawiedliwości, a nie korporacje zawodowe.
Zgodnie z propozycją wiceministra sprawiedliwości Jacka Czai, egzamin adwokacki i radcowski dla osób, które nie odbywały aplikacji, miałby zostać przeprowadzony od 1 do 4 grudnia. Termin ten nie jest jednak jeszcze ostateczny, bowiem nie został uzgodniony z samorządem adwokackim i radcowskim.
– W grudniu w wielu okręgowych radach będą przeprowadzane egzaminy zawodowe. Z tego też względu termin zaproponowany przez resort sprawiedliwości może nastręczać pewne problemy organizacyjne, jednak NRA dołoży wszelkich starań, żeby się do niego dostosować – mówi Joanna Agacka-Indecka, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.
Ministerstwo Sprawiedliwości chce ponadto, aby egzamin odbywał się w czterech miastach – Warszawie, Gdańsku, Poznaniu i Krakowie, a nie w poszczególnych radach i izbach, tak jak było dotychczas.