W Ministerstwie Rolnictwa opracowywane są zasady pomocy rolnikom, którzy ponieśli straty podczas huraganu 15 i 16 sierpnia. Wczoraj minister rolnictwa i rozwoju wsi, zgodnie z zaleceniem premiera, przedstawił ramowy program pomocy poszkodowanym rolnikom. Zgodnie z nim, na celowe zasiłki socjalne, m.in. na remont urządzeń gospodarczych i maszyn, przeznaczone zostanie 15 mln zł. Każde gospodarstwo, które ucierpiało w wyniku działania żywiołu, otrzyma jednak nie więcej niż 15 tys. zł zasiłku celowego. Rolnicy otrzymają też dopłaty do materiału siewnego i sadzeniaków. Oprócz pieniędzy od resortu rolnictwa, Fundusz Składkowy KRUS przeznaczył dodatkowo kwotę 1 mln zł na pomoc rolnikom, która ma być rozdysponowana przez samorządy za pośrednictwem organizacji wyznaczonej przez Fundusz.

Środki pochodzące z Ministerstwa Rolnictwa oraz z KRUS wchodzą w skład kwoty 25 mln zł, które rząd przeznaczył na pomoc ofiarom trąby powietrznej.

- Pomoc, którą zadeklarował rząd, mimo zapowiedzi nie pokryje strat w 100 procentach. Dlatego też trzeba myśleć o tym, jak zabezpieczyć się w sposób trwały na przyszłe lata - powiedział minister rolnictwa Marek Sawicki.

Dodatkowe środki, których suma zależeć będzie od zainteresowania rolników, zostaną przeznaczone na kredyty preferencyjne. Rolnicy, którzy są właścicielami lub zarządcami budynków uszkodzonych w wyniku huraganu, mogą też otrzymać nisko oprocentowane dziesięcioletnie kredyty z dopłatami do oprocentowania z budżetu państwa. Pieniądze będę wypłacane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wysokość kredytu jest zróżnicowana w zależności od przeznaczenia i kosztów remontu lub odbudowy. Oprocentowanie kredytu wynosi 2 proc. w stosunku rocznym.

- Z programu można korzystać bez względu na skalę zniszczeń. Straty weryfikuje się na poziomie gminy - mówi Radosław Żuk z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Ponadto rolnicy mogą starać się o odroczenia lub rozłożenie na raty należnych płatności, a nawet umorzenia oraz ulgi w opłatach podatku rolnego. Jednak pomoc w tym zakresie leży w rękach samorządów, Agencji Nieruchomości Rolnych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

25 mln zł przeznaczył rząd dla ofiar trąby powietrznej