Aby uzyskać poręczenie kredytu przez Skarb Państwa, firmy będą musiały zlecać wykonanie kosztownych obliczeń i przygotować kilkanaście dokumentów.
Przedsiębiorcy, którzy chcą uzyskać poręczenie lub gwarancje Skarbu Państwa kredytów zaciąganych na nowe inwestycje, będą musieli złożyć do Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) plik dokumentów zawierających skomplikowane wyliczenia. Takie wnioski płyną z rozporządzenia w sprawie udzielania przez Skarb Państwa poręczenia i gwarancji oraz opłaty prowizyjnej od poręczenia i gwarancji, które przyjęła wczoraj Rada Ministrów.
Nowe rozporządzenie jest aktem wykonawczym do ostatniej nowelizacji ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa.