Osoby, które poniosły szkody wywołane trąbą powietrzną, otrzymają pełne odszkodowania. Premier podpisał wczoraj rozporządzenie, które ułatwi odbudowę zniszczonych domów.
Straty materialne, do jakich doszło 15 i 16 sierpnia w wyniku przejścia trąby powietrznej, zostaną pokryte przez Skarb Państwa w 100 procentach. Tak zdecydował wczoraj rząd, który na naprawę szkód przeznaczył dotychczas 25 mln zł z rezerwy budżetowej.
- Pieniądze zostaną wypłacone po przeprowadzeniu szacunku i analiz finansowych inspektorów budowlanych zaakceptowanych przez wojewodów - powiedział wicepremier, minister MSWiA Grzegorz Schetyna.
Szacuje się, że koszt, który Skarb Państwa poniesie w związku z działaniem żywiołu, może wzrosnąć do 50 mln zł.
Wczoraj premier Donald Tusk podpisał rozporządzenie prezesa Rady Ministrów wykazu gmin, miejscowości, na terenie których można stosować ustawę z 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz.U. nr 84, poz. 906). W rozporządzeniu określone zostały miejscowości oraz gminy, na terenie których można będzie przystąpić do remontu i odbudowy obiektów zniszczonych przez trąbę powietrzną i nawałnice z 15 sierpnia, w znacznie prostszy sposób niż przejście procedur przewidzianych w prawie budowlanym.
Zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu, osoby zamieszkujące na obszarze objętym rozporządzeniem premiera nie muszą na przykład w ogóle zgłaszać remontu budynku liczącego mniej niż 1 tys. m sześc. i mierzącego do 12 m wysokości. Natomiast odbudowa takiego obiektu może nastąpić bez konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę. Konieczne jest jedynie zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych.
Do wykonania robót można natomiast przystąpić już po siedmiu dniach od złożenia zawiadomienia, chyba że organ administracji architektoniczno-budowlanej sprzeciwi się odbudowie obiektu. Ustawą skraca okres oczekiwania na wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie odbudowy obiektu budowlanego znajdującego się na obszarze objętym rozporządzeniem. Zgodnie z nią musi to nastąpić w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku.
Jeszcze dziś minister rolnictwa i rozwoju wsi ma przedstawić zasady pomocy dla rolników, którzy ponieśli straty w inwentarzu i sprzęcie.