Właściciel lokalu korzysta z nieruchomości wspólnej, ale ponosi wydatki związane z zarządzaniem nią. Z góry do 10. dnia każdego miesiąca musi uiszczać zaliczkę na pokrycie tych kosztów. Ponosi też wydatki związane z utrzymaniem swojego lokalu.

Czy na wynajem potrzebna jest zgoda

Odziedziczyłem mieszkanie w budynku, w którym istnieje wspólnota mieszkaniowa. Chcę je wynająć. Czy muszę uzyskać zgodę wspólnoty mieszkaniowej?
Nie
Reklama
Zgoda nie jest potrzebna. Właściciel mieszkania ma prawo korzystać z niego oraz rozporządzać nim. Inne osoby nie mają żadnego wpływu na to, w jaki sposób korzysta on z tych swoich uprawnień. Dlatego właściciel lokalu może swobodnie rozporządzać nim, między innymi również oddać go w najem, bez potrzeby uzyskania na to zgody wspólnoty mieszkaniowej. Może również sprzedać mieszkanie, podarować, zapisać w testamencie, uczynić przedmiotem zamiany lub w inny sposób swobodnie nim rozporządzać. Wspólnota mieszkaniowa nie może mu w tym przeszkodzić.
Podstawa prawna
● Art. 140 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

  • Czy właściciel lokalu użytkowego płaci więcej
  • Czy wspólnota może żądać sprzedaży lokalu
  • Czy trzeba płacić za użytkowanie windy
  • Czy zaliczki muszą być płacone z góry
  • Czy koszty zależą od wielkości udziału
  • Czy właściciel może zaskarżyć uchwałę
  • Czy trzeba wpuścić ekipę remontową