Niewykonaną jeszcze darowiznę można odwołać z powodu pogorszenia się sytuacji materialnej darczyńcy. Natomiast każdą darowiznę bez względu na to, czy została już wykonana, można odwołać z powodu rażącej niewdzięczności obdarowanego. Darczyńca powinien wówczas złożyć obdarowanemu oświadczenie o odwołaniu darowizny na piśmie.

Czy można odwołać niewykonaną darowiznę

Postanowiłam podarować córce samochód. Sporządziłam umowę darowizny na piśmie. Jeszcze zanim wydałam samochód córce, moja sytuacja majątkowa w sposób istotny pogorszyła się. Nie będę mogła kupić nowego auta, natomiast w rodzinie jest potrzebny samochód, abym mogła wozić męża na leczenie i zajęcia rehabilitacyjne. Czy mogę cofnąć darowiznę?
Tak
Darowiznę, która nie została jeszcze wykonana, darczyńca może odwołać pod warunkiem, że już po zawarciu umowy darowizny w sposób istotny zmieniła się jego sytuacja majątkowa. Chodzi tu o takie pogorszenie się stanu majątkowego darczyńcy, które spowodowałoby, że wykonanie umowy darowizny nie mogłoby nastąpić bez uszczerbku dla własnego utrzymania odpowiednio do jego usprawiedliwionych potrzeb albo bez uszczerbku dla ciążących na nim ustawowych obowiązków alimentacyjnych. Oceniając, które potrzeby darczyńcy należy uznać za usprawiedliwione, bierze się pod uwagę poziom, na jakim zaspokajał on swoje potrzeby przed zmianą stanu majątkowego, a więc nie tylko minimalne potrzeby, lecz normalne warunki odpowiednie do wieku i stanu zdrowia darczyńcy.
Aby można było skutecznie odwołać niewykonaną jeszcze darowiznę, stan majątkowy darczyńcy powinien się pogorszyć już po zawarciu umowy, czyli w okresie między zawarciem umowy a spełnieniem przyrzeczonego w niej świadczenia. Nie można natomiast odwołać darowizny wówczas, gdyby trudna sytuacja materialna powstała u darczyńcy, jeszcze zanim sporządził taką umowę albo została spowodowana umową, ponieważ darczyńca w sposób nierozważny przyrzekł w niej wykonać świadczenie.
Podstawa prawna
● Art. 896 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

  • Czy śmierć wyklucza odwołanie darowizny
  • Czy wzbogacony musi spełnić świadczenie
  • Czy niewdzięczność jest powodem odwołania
  • Czy można odwołać darowiznę dla konkubiny
  • Czy wszyscy darczyńcy muszą odwołać umowę
  • Czy spadkobiercy mogą odwołać darowiznę
  • Czy można odebrać podarowany obraz
  • Czy trzeba zwrócić podarowaną działkę