Mienie zabużańskie to mienie pozostawione przez osoby repatriowane w latach 1944-1952 z terenów należących przed II wojną światową do Polski.

Obecnie na wypłatę rekompensat oczekuje ok. 10 tys. osób

Do końca lipca br. MSP przekazało do Banku Gospodarstwa Krajowego dane osób uprawnionych do wypłaty 5 tys. 208 odszkodowań na łączną kwotę ponad 203 mln zł.

"Nie można jednoznacznie określić kwoty koniecznej dla zaspokojenia wszystkich roszczeń, gdyż nie wiadomo ile do końca br. zostanie złożonych w urzędach wojewódzkich wniosków w sprawie potwierdzenia prawa do rekompensaty" - podkreśla biuro prasowe MSP.

Ostateczny termin składania wniosków o stwierdzenie prawa do odszkodowania upływa 31 grudnia 2008 r. Należy je składać do wojewodów.

Ustawa o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza granicami RP przyznaje uprawnionym osobom rekompensatę w wysokości 20 proc. wartości mienia.