Z nowego egzaminu na aplikację ogólną sądowo-prokuratorską zniknie egzamin ustny. Zastąpi go za to praca pisemna polegająca na rozwiązaniu trzech kazusów. Kandydaci będą też musieli po raz pierwszy uiścić opłatę za przystąpienie do państwowego konkursu.

Absolwenci wydziałów prawniczych i wszyscy studenci, którzy kończą pisanie prac magisterskich planując kontynuowanie kariery prawniczej w zawodzie sędziego czy prokuratora mogą już poznać zasady naboru na nową aplikację ogólną (pierwszy etap aplikacji przed aplikacją sędziowską i prokuratorską).

Nie będzie ustnego