Poprawa wizerunku gminy jako tej nastawionej na rozwój i przyjaznej mieszkańcom wymaga podjęcia wielu działań przez jej władze. W pierwszej kolejności powinny zadbać o sprawniejsze funkcjonowanie urzędów i zapewnienie warunków rozwoju inicjatyw obywatelskich. Mieszkańcy miast i gmin muszą mieć możliwość współdecydowania o najważniejszych dla nich sprawach.
Większości mieszkańców wspólnoty samorządowej urząd miasta, gminy czy starostwa powiatowego nie kojarzy się dobrze. Gdy obywatel już szczęśliwie odnajdzie w urzędzie właściwy pokój, musi jeszcze długo czekać na załatwienie swojej sprawy. Potem urzędnik często oświadcza, że sprawy nie da się załatwić w jeden dzień albo trzeba donieść jeszcze kilka dokumentów. Tak wypaczony obraz funkcjonowania polskich urzędów nie należy niestety do rzadkości. O wizerunek władz samorządowych, a także dobry kontakt z obywatelami należy dbać nie tylko przed wyborami. Prawidłowo funkcjonująca gmina czy powiat powinny nie tylko dbać o realizację podstawowych zadań, które nałożyła na nie ustawa. Władze samorządowe powinny wspierać inicjatywy obywatelskie, pozwalać mieszkańcom współdecydować o najważniejszych dla nich sprawach i sprawić, by przychodzący do urzędów petenci nie tylko nie marnowali czasu, stojąc w kolejkach, ale doskonale wiedzieli, co się dzieje w ich mieście czy gminie i na co są wydawane ich pieniądze.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w Tygodniku Prawa Administracyjnego.