Rozmawiamy z RAFAŁEM PUCHALSKIM, sędzią Sądu Rejonowego w Jarosławiu - Sędzia polski w 2001 roku rozstrzygnął prawie dwa razy więcej spraw cywilnych niż jego kolega z Holandii. Sądy w Polsce mają największą w Europie liczbę spraw do rozstrzygnięcia.
• Jak sędziowie sądów rejonowych oceniają propozycje Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczące podwyżek wynagrodzeń?
- Druga już w tym roku informacja MS o zasadności żądań i pracach nad zmianami niestety nie znajduje odzwierciedlenia w faktach, a jest jedynie kolejną próbą uspokojenia środowiska. Z protokołu posiedzenia komisji wynika, iż trwają starania o aprobatę przez Ministerstwo Finansów podwyżki w kwocie 1039 zł 50 gr brutto od 1 stycznia 2009 r. Wolę nie skomentować tej propozycji.