Konsument ma prawo odstąpić od umowy, jeśli z kupowanym towarem nie otrzyma instrukcji obsługi w języku polskim. Inspekcja Handlowa może nakazać wycofanie takiego towaru z obrotu.
ANALIZA
W Polsce nagminnie są sprzedawane są odtwarzacze mp3 i mp4 bez instrukcji w języku polskim. Dotyczy to także takich produktów, jak dyktafony cyfrowe firmy Victor czy aparaty Canon G7. Jeśli konsument kupił produkt bez polskiej instrukcji obsługi, powinien złożyć reklamację.
Zgodnie z ustawą kupujący może odstąpić od umowy, jeśli mimo złożenia reklamacji nie otrzyma instrukcji obsługi zakupionego produktu. Zgodnie bowiem z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej sprzedawca jest zobowiązany wydać kupującemu wraz z towarem instrukcję obsługi w języku polskim oraz wszelkie dane niezbędne do prawidłowego korzystania z towaru.
- W takiej sytuacji konsument otrzymuje produkt posiadający braki uniemożliwiające właściwe korzystanie z niego - tłumaczy Małgorzata Rothert, miejski rzecznik konsumentów w Warszawie.
W sporze z nieuczciwym sprzedawcą konsumenta może reprezentować rzecznik kon-sumentów.
- Jeśli producent nie ustosunkuje się do interwencji rzecznika konsumentów, popełnia wykroczenie, które zagrożone jest karą grzywny nie mniejszą niż 2 tys. zł - wyjaśnia Małgorzata Rothert.

Ustawa o języku

Przedsiębiorcy, którzy nie dołączają do produktu instrukcji obsługi w języku polskim, naruszają także przepisy ustawy o języku polskim. Zgodnie z tą ustawą sąd grodzki może wymierzyć przedsiębiorcy karę do 5 tys. zł. Przedsiębiorca może podlegać też karze grzywny do 100 tys. zł za wprowadzenie do obrotu wyrobów niezgodnych z wymaganiami ustawowymi albo specyfikacjami technicznymi. Jeśli natomiast przez niedołączenie instrukcji produkt nie spełnia wymagań bezpieczeństwa, przedsiębiorca może być ukarany grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Sprawę zbada Inspekcja

Osoba, która zauważy brak instrukcji obsługi lub ostrzeżeń związanych z bezpieczeństwem towaru, powinna powiadomić o tym Inspekcję Handlową.
- Może to zrobić listownie, wysłać e-maila lub zgłosić się osobiście do odpowiedniego dla miejsca swojego zamieszkania Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej - mówi Anna Jawoszek z Głównego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.
Wojewódzki inspektor może w drodze decyzji ograniczyć wprowadzanie produktu do obrotu lub nakazać wycofanie z obrotu produktów niezawierających instrukcji obsługi w języku polskim. Przedsiębiorca będzie musiał także usunąć nieprawidłowości stwierdzone przez Inspekcję Handlową.

Interwencja prezesa UOKiK

Przedsiębiorca sprzedający produkty bez koniecznej instrukcji obsługi w języku polskim może naruszać też zbiorowe interesy konsumentów. W takiej sytuacji sprawą może zająć się prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
- Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nakazać zaniechania praktyk naruszających interesy konsumetów, a także nałożyć na przedsiębiorcę karę w wysokości do 10 proc. ubiegłorocznego przychodu - mówi Maciej Chmielowski z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nakazać wycofanie produktu z rynku.
Podstawa prawna
• Art. 3 ustawy z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176).
• Art. 7a ustawy z 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. nr 90, poz. 999 z późn zm.).