ZMIANA PRAWA Asesorzy, którzy przez co najmniej rok wydawali wyroki, otrzymają nominacje sędziowskie.
Rada Ministrów przyjęła wczoraj projekt ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Regulacje przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości regulują nową drogę dojścia do zawodu sędziego.

Nominacje po roku

Asesorzy, którzy przez co najmniej rok wydawali wyroki, otrzymają nominacje sędziowskie. Obecni aplikanci sądowi, którzy na stanowisko asesora nie zostaną już powołani, będą mogli zostać asystentami sędziego lub referendarzami - zakłada przyjęty przez rząd projekt ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Przygotowane regulacje wypełniają lukę po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 24 października 2007 r., w którym stwierdzono niekonstytucyjność instytucji asesora sądowego. Ministerstwo zdecydowało się na zastąpienie asesury okresem stażu na stanowisku referendarza sądowego lub asystenta sędziego.
Obecnie w polskich sądach orzeka około 1,3 tys. asesorów, którzy od 6 maja 2009 r. nie będą mogli sprawować swojej funkcji. Wielu z nich nie będzie miało także wystarczającego doświadczenia, które pozwalałoby im na powołanie na stanowisko sędziego. Z tych powodów Ministerstwo Sprawiedliwości zdecydowało się na skrócenie okresu asesury, koniecznego do uzyskania sędziowskiej nominacji. Do tej pory okres ten wynosił najczęściej cztery lata. Resortowa propozycja obniża go do roku.
- W dniu wejścia w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego będą tylko nieliczne przypadki osób, które nie uzyskają nominacji sędziowskiej, ale raczej z powodów merytorycznej oceny. Oznacza to, że większość dzisiejszych asesorów będzie mogła ubiegać się o nominacje sędziowskie - przekonuje Jacek Czaja.

Obecna aplikacja bez zmian

Zmianie nie ulegnie model szkolenia dotychczasowych aplikantów. Zgodnie z propozycją Ministerstwa aplikacja sądowa rozpoczęta przed 1 stycznia 2008 r. oraz kończący ją egzamin sędziowski odbywa się na zasadach obowiązujących przed tym dniem.
- Dotychczasowi aplikanci sądowi po zdanym egzaminie sędziowskim będą pracowali w charakterze referendarza bądź asystenta sędziego - wyjaśnia Jacek Czaja.
Dodaje, że po upływie przewidzianego przez ustawę czasu będą mogli wystartować w konkursie na sędziego. Nowe przepisy wejdą w życie w ciągu 14 dni od ich ogłoszenia.