"Profesjonalizacja armii oznacza m.in.: zawieszenie obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego, wprowadzenie kontraktowej zawodowej służby wojskowej, utworzenie Narodowych Sił Rezerwowych (obejmujących żołnierzy rezerwy posiadających nadane przydziały kryzysowe na podstawie kontraktu), a także możliwość pełnienia czynnej służby wojskowej przez kobiety" - czytamy w komunikacie.

Plan zakłada, m.in. że polskie armia ma pod koniec 2010 r. liczyć do 120 tys. żołnierzy służby czynnej i Narodowych Sił Rezerwowych. Całkowity koszt profesjonalizacji armii oszacowano na ok. 3,72 mld zł.

"Do pozyskania ochotników do służby wojskowej konieczne będzie stworzenie m.in. skutecznego systemu motywacyjnego, a zwłaszcza wynagrodzeń i innych świadczeń finansowych" - czytamy dalej.

W związku z profesjonalizacją armii obowiązek odbycia zasadniczej służby wojskowej zostanie zawieszony. Razem z zasadniczą służbą wojskową zawieszona zostanie także służba zastępcza. Tegoroczny pobór do wojska będzie ostatnim, a ostatnie wcielenie w ramach tego poboru, odbędzie się w grudniu 2008 roku.