Miasto, będąc członkiem wspólnoty mieszkaniowej, ma obowiązek odmówić zgody na sprzedaż lokalu w budynku, co do którego toczy się postępowanie administracyjne.
POLEMIKA
W Gazecie Prawnej nr 129 z 3 lipca 2008 r. ukazał się artykuł pt. Postępowanie reprywatyzacyjne nie wstrzymuje możliwości adaptacji strychu na mieszkanie. Autorka artykułu, przytaczając zbieżne z tytułem stanowisko dr. Aleksandra Tuleja, specjalisty w dziedzinie prawa mieszkaniowego, twierdzi, że w praktyce rzadko zawiesza się postępowanie administracyjne ze względu na inną sprawę, a nie jest działaniem sprzecznym z prawem ani przebudowa strychu w domu, który jest przedmiotem postępowania o zwrot przedwojennym właścicielom, ani sprzedaż przez wspólnotę uzyskanych w ten sposób nowych lokali.