Podstawę wydania zgody przez wójta gminy na nieodpłatne zbycie działek wspólnoty stanowi jedynie uchwała z zebrania wspólnoty podjęta na podstawie protokół przedstawiającego rzeczywisty przebieg tego zebrania, w tym głosowania nad wnioskiem. SENTENCJA SYGN. AKT II SA/Bk 475/06
Krzysztof W. oraz Franciszek K. wystąpili do wspólnoty gruntowej o przekazanie im na własność działek gruntów. W tym celu odbyło się zebranie członków wspólnoty, na którym według porządku dziennego miały być rozpatrywane podania o nabycie na własność gruntów. Z treści protokołu wynikało, że w wyniku głosowania działki gruntów przyznano Krzysztofowi W. W uchwale wyrażono zgodę na ich nieodpłatne przekazanie. Następnie zarząd wystąpił do wójta gminy z wnioskiem o wyrażenie zgody na przekazanie, który przychylił się do zawartej w nim prośby. Następnie w wyniku szeregu wniosków, odwołań i skarg sprawa była wielokrotnie rozpoznawana przed różnymi organami.
Ostatecznie rozpoznający sprawę Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zauważył, że wyniki głosowania w protokole zebrania nie odzwierciedlały rzeczywistego przebiegu głosowania.