Do tej pory przedstawiciele władz lokalnych musieli złożyć własne oświadczenie majątkowe w ciągu 30 dni od daty ślubowania i oświadczenie o działalności gospodarczej małżonka - w ciągu 30 dni od dnia wyboru.

Za nowelizacją głosowało 268 posłów, przeciw było 139, dwóch wstrzymało się od głosu.

Przed głosowaniami posłowie PiS mówili, że przyjęcie takich rozwiązań utrudni walkę z korupcją

Sprawozdawca komisji Witold Gintowt-Dziewałtowski (Lewica) odpowiadał, że z korupcją nie walczy się zwiększając ilość procedur biurokratycznych, a wręcz przeciwnie - upraszczając je.

Nowelizacja powstała z inicjatywy Senatu w odpowiedzi na zeszłoroczne orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Po wyborach samorządowych w 2006 roku w obliczu groźby utraty mandatu, np. z powodu spóźnienia ze złożeniem oświadczenia, znalazło się co najmniej kilkuset osób w Polsce, a wśród nich prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz (PO). Wielu samorządowców spóźniło się właśnie ze złożeniem oświadczenia majątkowego małżonka.

Nowelizacja, stopniuje też sankcje za niedopełnienie obowiązku złożenia oświadczenia

Za przekroczenie ustawowego terminu Radnym będzie grozić utrata diety, a w przypadku wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta - utrata wynagrodzenia; jeśli mimo ponownego wezwania samorządowiec nie dopełni obowiązku (będzie miał na to 14 dni) wówczas jego mandat wygaśnie.

Obecnie sankcją za niedopełnienie obowiązku złożenia oświadczenia majątkowego w terminie jest utrata mandatu, co Trybunał Konstytucyjny uznał za nieadekwatne do przewinienia.

Nowelizacja dotyczy ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym i o samorządzie województwa.