Wszystkie te uczelnie wyróżniają się wysokimi wymogami stawianymi w toku studiów studentom, dobrze wykwalifikowaną i twórczą kadrą oraz jakością i siłą kształcenia. Oferują też swoim podopiecznym możliwość wszechstronnego rozwoju - oprócz zaliczania poszczególnych egzaminów i ćwiczeń mogą oni brać aktywny udział w innych przedsięwzięciach organizowanych przez uczelnie, takich jak na przykład praktyki w sądach czy udzielanie porad prawnych osobom zgłaszającym się po pomoc.

W naszym rankingu przebadaliśmy wszystkie 16 publicznych uczelni oraz większość niepublicznych. Łącznie kształcą ponad 61 tys. studentów. W rankingu bierzmy pod uwagę 40 zmiennych, które wpływają nie tylko na jakość kształcenia, ale także komfort studiowania czy praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu prawnika.

Jak powstał ranking - metodologia rankingu

W rankingu braliśmy pod uwagę 40 różnych danych. Można było uzyskać maksymalnie 100 punktów, z czego 40 punktów za kadrę, 40 za jakość i siłę kształcenia oraz 20 za wymogi stawiane studentom i jakość absolwentów.

Badając kadrę wydziału, wzięliśmy pod uwagę:

1. Liczbę pracowników naukowych wydziału przypadających na 100 studentów prawa (maks. 6 pkt).

2. Liczbę prof. i dr. hab. na pierwszych etatach przypadających na wszystkich pracowników naukowych (maks. 5 pkt).

3. Liczbę prof. i dr. hab. na pierwszych etatach przypadających na 100 studentów prawa (maks. 5 pkt).

4. Liczbę doktorów prawa i nauk pomocniczych przypadających na 100 studentów prawa (maks. 1,5 pkt).

5. Liczbę nowo zatrudnionych pracowników w roku akademickim 2007/2008 w stosunku do wszystkich pracowników naukowych (maks. 1,5 pkt).

6. Liczbę wyjazdów zagranicznych kadry naukowej w roku akademickim 2007/2008 w stosunku do wszystkich pracowników naukowych (maks. 2 pkt).

7. Liczbę publikacji naukowych (książki i artykuły) pracowników wydziału w roku akademickim 2006/2007 i 2007/2008 w stosunku do liczby pracowników (maks. 6 pkt).

8. Liczbę osiągniętych przez pracowników wydziału stopni dr. nauk prawnych od 2006 roku (maks. 1 pkt).

9. Liczbę osiągniętych przez pracowników wydziału stopni dr. habilitowanego od 2006 roku (maks. 3 pkt).

10. Liczbę osiągniętych przez pracowników wydziału stopni profesora od 2006 roku (maks. 3 pkt).

11. Otrzymane przez pracowników (w ciągu ostatnich 5 lat) Honoris Causa (maks. 6 pkt).

Badając jakość i siłę kształcenia wydziału, wzięliśmy pod uwagę:

1. Możliwość nadawania stopnia doktora (maks. 5 pkt).

2. Możliwość nadawania stopnia doktora habilitowanego (maks. 7 pkt).

3. Liczbę książek w bibliotece przypadającą na 1 studenta prawa (maks. 3 pkt).

4. Liczbę miejsc w czytelni przypadającą na 100 studentów prawa (maks. 3 pkt).

5. Liczbę stanowisk komputerowych z programem Lex (lub równorzędnego) przypadającą na 100 studentów prawa (maks. 3 pkt).

6. Liczbę dostępnych lektoratów języka obcego (maks. 1,5 pkt).

7. Dostępność przedmiotu z umiejętności obsługi Leksa lub równorzędnego (maks. 1 pkt).

8. Funkcjonowanie kliniki prawa (maks. 2 pkt).

9. Funkcjonowanie szkoły prawa obcego (maks. 2 pkt).

10. Funkcjonowanie klubu absolwenta (maks. 0,5 pkt).

11. Funkcjonowanie biura karier (maks. 0,5 pkt).

12. Liczbę działających stowarzyszeń, samorządów, organizacji studenckich, kół naukowych (maks. 3 pkt).

13. Wyróżnienia i nagrody zewnętrzne uzyskane przez wydział, jego pracowników i studentów za ostatnie dwa lata (maks. 2,5 pkt).

14. Liczbę konferencji organizowanych przez wydział od 2006 roku (maks. 4 pkt).

15. Liczbę umów podpisanych z wydziałami prawa w Polsce i za granicą (maks. 2 pkt).

Badając wymogi i jakość absolwentów wydziału, wzięliśmy pod uwagę:

1. Czy studenci kształcą się w systemie ECTS (maks. 3 pkt).

2. Liczbę obowiązkowych przedmiotów zakończonych egzaminem (maks. 2,5 pkt).

3. Obowiązek zdania egzaminu z obsługi Lex-a lub równorzędnego (maks. 2 pkt).

4. Obowiązek zdania egzaminu z języka obcego (maks. 2,5 pkt).

•  Liczbę godzin wykładów przewidzianych do przystąpienia do egzaminu z:

5. prawa cywilnego (maks. 0,5 pkt),

6. prawa karnego (maks. 0,5 pkt),

7. prawa handlowego (maks. 0,5 pkt),

8. postępowania karnego (maks. 0,5 pkt),

9. postępowania cywilnego (maks. 0,5 pkt).

• Liczbę godzin ćwiczeń przewidzianych do przystąpienia do egzaminu z:

10. prawa cywilnego (maks. 1,5 pkt),

11. prawa karnego (maks. 1,5 pkt),

12. prawa handlowego (maks. 1,5 pkt),

13. postępowania karnego (maks. 1,5 pkt),

14. postępowania cywilnego (maks. 1,5 pkt).