Laureatami drugiej edycji rankingu GP w kategorii wydziałów prawa wśród uczelni publicznych został po raz drugi Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Kierowany przez prof. Tadeusza Tomaszewskiego wydział uzyskał 86,5 na 100 możliwych punktów. W kategorii uczelni niepublicznych pierwsze miejsca zajęły ex equo Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie oraz Wyższa Szkoła Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych w Gdyni.
Wszystkie te uczelnie wyróżniają się wysokimi wymogami stawianymi w toku studiów studentom, dobrze wykwalifikowaną i twórczą kadrą oraz jakością i siłą kształcenia. Oferują też swoim podopiecznym możliwość wszechstronnego rozwoju - oprócz zaliczania poszczególnych egzaminów i ćwiczeń mogą oni brać aktywny udział w innych przedsięwzięciach organizowanych przez uczelnie, takich jak na przykład praktyki w sądach czy udzielanie porad prawnych osobom zgłaszającym się po pomoc.
W naszym rankingu przebadaliśmy wszystkie 16 publicznych uczelni oraz większość niepublicznych. Łącznie kształcą ponad 61 tys. studentów. W rankingu bierzmy pod uwagę 40 zmiennych, które wpływają nie tylko na jakość kształcenia, ale także komfort studiowania czy praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu prawnika.
Jak powstał ranking - metodologia rankingu

W rankingu braliśmy pod uwagę 40 różnych danych. Można było uzyskać maksymalnie 100 punktów, z czego 40 punktów za kadrę, 40 za jakość i siłę kształcenia oraz 20 za wymogi stawiane studentom i jakość absolwentów.

Badając kadrę wydziału, wzięliśmy pod uwagę:

1. Liczbę pracowników naukowych wydziału przypadających na 100 studentów prawa (maks. 6 pkt).

2. Liczbę prof. i dr. hab. na pierwszych etatach przypadających na wszystkich pracowników naukowych (maks. 5 pkt).

3. Liczbę prof. i dr. hab. na pierwszych etatach przypadających na 100 studentów prawa (maks. 5 pkt).

4. Liczbę doktorów prawa i nauk pomocniczych przypadających na 100 studentów prawa (maks. 1,5 pkt).

5. Liczbę nowo zatrudnionych pracowników w roku akademickim 2007/2008 w stosunku do wszystkich pracowników naukowych (maks. 1,5 pkt).

6. Liczbę wyjazdów zagranicznych kadry naukowej w roku akademickim 2007/2008 w stosunku do wszystkich pracowników naukowych (maks. 2 pkt).

7. Liczbę publikacji naukowych (książki i artykuły) pracowników wydziału w roku akademickim 2006/2007 i 2007/2008 w stosunku do liczby pracowników (maks. 6 pkt).

8. Liczbę osiągniętych przez pracowników wydziału stopni dr. nauk prawnych od 2006 roku (maks. 1 pkt).

9. Liczbę osiągniętych przez pracowników wydziału stopni dr. habilitowanego od 2006 roku (maks. 3 pkt).

10. Liczbę osiągniętych przez pracowników wydziału stopni profesora od 2006 roku (maks. 3 pkt).

11. Otrzymane przez pracowników (w ciągu ostatnich 5 lat) Honoris Causa (maks. 6 pkt).

Badając jakość i siłę kształcenia wydziału, wzięliśmy pod uwagę:

1. Możliwość nadawania stopnia doktora (maks. 5 pkt).

2. Możliwość nadawania stopnia doktora habilitowanego (maks. 7 pkt).

3. Liczbę książek w bibliotece przypadającą na 1 studenta prawa (maks. 3 pkt).

4. Liczbę miejsc w czytelni przypadającą na 100 studentów prawa (maks. 3 pkt).

5. Liczbę stanowisk komputerowych z programem Lex (lub równorzędnego) przypadającą na 100 studentów prawa (maks. 3 pkt).

6. Liczbę dostępnych lektoratów języka obcego (maks. 1,5 pkt).

7. Dostępność przedmiotu z umiejętności obsługi Leksa lub równorzędnego (maks. 1 pkt).

8. Funkcjonowanie kliniki prawa (maks. 2 pkt).

9. Funkcjonowanie szkoły prawa obcego (maks. 2 pkt).

10. Funkcjonowanie klubu absolwenta (maks. 0,5 pkt).

11. Funkcjonowanie biura karier (maks. 0,5 pkt).

12. Liczbę działających stowarzyszeń, samorządów, organizacji studenckich, kół naukowych (maks. 3 pkt).

13. Wyróżnienia i nagrody zewnętrzne uzyskane przez wydział, jego pracowników i studentów za ostatnie dwa lata (maks. 2,5 pkt).

14. Liczbę konferencji organizowanych przez wydział od 2006 roku (maks. 4 pkt).

15. Liczbę umów podpisanych z wydziałami prawa w Polsce i za granicą (maks. 2 pkt).

Badając wymogi i jakość absolwentów wydziału, wzięliśmy pod uwagę:

1. Czy studenci kształcą się w systemie ECTS (maks. 3 pkt).

2. Liczbę obowiązkowych przedmiotów zakończonych egzaminem (maks. 2,5 pkt).

3. Obowiązek zdania egzaminu z obsługi Lex-a lub równorzędnego (maks. 2 pkt).

4. Obowiązek zdania egzaminu z języka obcego (maks. 2,5 pkt).

• Liczbę godzin wykładów przewidzianych do przystąpienia do egzaminu z:

5. prawa cywilnego (maks. 0,5 pkt),

6. prawa karnego (maks. 0,5 pkt),

7. prawa handlowego (maks. 0,5 pkt),

8. postępowania karnego (maks. 0,5 pkt),

9. postępowania cywilnego (maks. 0,5 pkt).

• Liczbę godzin ćwiczeń przewidzianych do przystąpienia do egzaminu z:

10. prawa cywilnego (maks. 1,5 pkt),

11. prawa karnego (maks. 1,5 pkt),

12. prawa handlowego (maks. 1,5 pkt),

13. postępowania karnego (maks. 1,5 pkt),

14. postępowania cywilnego (maks. 1,5 pkt).

Zbigniew Lasocik - dziekan Wydziału Prawa w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie Fot. Wojciech Górski / DGP
Tadeusz Tomaszewski - dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Fot. Wojciech Górski / DGP