Unia domaga się wprowadzenia do kodeksu karnego biernego łapownictwa współpracowników oraz rozszerzenia pojęcia przestępczości hakerskiej.
Sejmowa Komisja Sprawiedliwości przygotowała już sprawozdanie do rządowego projektu ustawy nowelizującej kodeks karny. Najważniejsze poprawki dotyczą przede wszystkim zwalczania działalności hakerów w systemach informatycznych oraz zaostrzenia karania korupcji w sektorze prywatnym.

Korupcja bierna