Rząd przyjął wczoraj projekt nowelizacji ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Zgodnie z propozycjami, które przygotowało Ministerstwo Obrony Narodowej, pomoc prawna dla żołnierzy zarówno zawodowych, jak i niezawodowych będzie finansowana z budżetu państwa. Dotyczy to spraw karnych dotyczących wydarzeń związanych z pełnionymi przez żołnierzy obowiązkami. Zwrot kosztów poniesionych w procesie karnym będzie przysługiwał tym, którzy zostaną uniewinnieni. Podobnie będzie, jeżeli sąd umorzy postępowanie.

Prawo do lokalu

Propozycje MON przewidują, że żołnierze oraz członkowie ich rodzin posiadający uprawnienia do wojskowej renty inwalidzkiej, którzy zrezygnują z odprawy mieszkaniowej, będą mieli prawo do przydziału lokalu mieszkalnego. Żołnierz będzie mógł otrzymać taki przydział w wybranej miejscowości, w której Wojskowa Agencja Mieszkaniowa posiada lokale.

Pomoc pieniężna

Ministerstwo pomyślało też o rodzinach żołnierzy, którzy polegli na służbie. Dzieci żołnierzy będą w takich przypadkach otrzymywać pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki. Tego rodzaju wsparcie obejmie dzieci żołnierzy powyżej 16 roku życia. Pieniądze na kontynuowanie nauki mają otrzymywać do 25 roku życia. Pomoc taka ma być przyznawana dwa razy w roku, a jej wysokość stanowić będzie trzykrotność najniższej emerytury.

MON podkreśla, że przyjęte przez rząd zmiany mają duże znaczenie w obliczu coraz szerszego zaangażowania polskiego wojska w międzynarodowe misje stabilizacyjne, działania związane z wygaszaniem konfliktów zbrojnych oraz w akcje zapobiegające aktom terroru.