Od soboty będzie można warunkowo skręcić na skrzyżowaniu na czerwonym świetle, jeżeli zobaczymy zieloną strzałkę.
ZMIANA PRAWA
Jutro wejdzie w życie nowelizacja rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2008 r. nr 67, poz. 413), które przywraca stosowanie na skrzyżowaniach sygnału dopuszczającego skręcanie w kierunku wskazanym zieloną strzałką.
Rozwiązanie to ma pozwolić na rozkorkowanie ulic. Zgodnie z rozporządzeniem sygnał dopuszczający skręcanie w kierunku wskazanym strzałką będzie stosowany jeżeli w czasie, gdy nadawany jest sygnał czerwony, istnieje możliwość ruchu pojazdów skręcających w prawo lub w lewo. Stosowanie na skrzyżowaniach zielonej strzałki będzie możliwe pod warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa pieszym i pojazdom, które mają zielone światło.