W najbliższym czasie rzecznik dążyć będzie do zreformowania procesu stanowienia prawa, wdrożenia nowego projektu ustawy o postępowaniu administracyjnym. Chce też jeszcze silniej włączyć się w ochronę praw Polaków przebywających za granicą w celach zarobkowych.

Wydarzeniem naukowym uroczystości był wykład słynnego dr. Joachima Gaucka, byłego prezesa Urzędu do spraw Akt Służby Bezpieczeństwa NRD, na temat prawdy w życiu społecznym w okresie transformacji. Profesor Alain Besanćon z Akademii Nauk Społecznych i Politycznych w Paryżu wygłosił mowę o wolności.

Pewnym zgrzytem uroczystości, która odbyła się na Zamku warszawskim, była nieobecność prezesa Trybunału Konstytucyjnego Jerzego Stępnia i prof. Ewy Łętowskiej, a także pierwszego prezesa SN prof. Lecha Gardockiego, urażonych wywiadem Janusza Kochanowskiego dla Faktu, w którym RPO krytycznie ocenił sędziów za niewłaściwą, nieobiektywną postawę wobec procesu lustracji.