NOWE PRAWO

Już od jutra (1 kwietnia) najważniejsze postępowania przygotowawcze dotyczące m.in. przestępczości zorganizowanej i korupcji nie będą prowadzone przez prokuratorów pracujących w specjalnym biurze Prokuratury Krajowej ds. przestępczości zorganizowanej. Wchodząca jutro w życie nowelizacja regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury przenosi tego typu śledztwa do prokuratur apelacyjnych.

- Wydziały ds. przestępczości zorganizowanej i korupcji, jakie powstaną w prokuraturach apelacyjnych, mają być wizytówką prokuratury. Pracować w nich będą wyłącznie najlepsi prokuratorzy, wykazujący się wiedzą merytoryczną, sprawnością działania oraz doświadczeniem zawodowym. Praca w tych wydziałach powinna być ukoronowaniem kariery prokuratora śledczego - mówi prokurator Katarzyna Szeska, rzecznik prasowy prokuratora generalnego.

Awans zawodowy

Do nowych wydziałów trafią wszystkie sprawy oraz wszyscy prokuratorzy dotychczas pracujący w wydziałach zamiejscowych Prokuratury Krajowej. Prokuratorzy posiadający tytuły prokuratorów prokuratury apelacyjnej powrócą w ten sposób do swych macierzystych prokuratur, zaś pozostali prokuratorzy będą delegowani do tych jednostek. Delegacja ta będzie umożliwiała im otrzymanie awansu zawodowego.

- Prokurator krajowy zakłada, że prokuratorzy posiadający tytuły prokuratorów prokuratury okręgowej, spełniający kryteria formalne do otrzymania awansu, którzy wykazali się odpowiednim stopniem fachowości i zaangażowania zawodowego, otrzymają w przeciągu trzech miesięcy tytuły prokuratorów prokuratury apelacyjnej - wyjaśnia Katarzyna Szeska. - W przypadku prokuratorów prokuratury rejonowej również możliwy będzie awans na stanowiska prokuratorów prokuratury okręgowej - dodaje.

Naczelnikami nowo powstających wydziałów zostaną dotychczasowi naczelnicy wydziałów zamiejscowych biur Prokuratury Krajowej ds. przestępczości zorganizowanej.

Nadzór służbowy

Przeniesienie biur do walki z najpoważniejszymi przestępstwami z Prokuratury Krajowej do prokuratur apelacyjnych dla prokuratorów w nich pracujących będzie też oznaczało nowe zasady nadzoru służbowego. Sprawowany on będzie przez zastępców prokuratorów apelacyjnych. W siedmiu prokuraturach apelacyjnych powołani zostaną dodatkowi zastępcy.

- Utworzenie nowych stanowisk zastępców prokuratorów apelacyjnych wynika z faktu, iż tam właśnie wydziały ds. przestępczości zorganizowanej i korupcji będą najliczniejsze kadrowo, a co za tym idzie, będą prowadziły największą liczbę postępowań o skomplikowanym charakterze - wyjaśnia rzecznik prasowy prokuratora generalnego.

Zwierzchni nadzór służbowy nad prowadzonymi postępowaniami sprawować będzie zastępca prokuratora generalnego za pośrednictwem biura ds. przestępczości zorganizowanej Prokuratury Krajowej.

- Prokuratorzy z biura ds. przestępczości zorganizowanej Prokuratury Krajowej będą zobligowani do bezpośredniego, niepisemnego, kontaktowania się z poszczególnymi wydziałami, a także osobistego zaangażowania np. w opracowywanie koncepcji wersji śledczych - podkreśla prokurator Katarzyna Szeska.