NOWE PRAWO

Od dziś (31 marca) gminy będą mogły otrzymywać większe wsparcie na budowę lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych. To skutek nowelizacji ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, która dziś wchodzi w życie.

Gmina będzie mogła uzyskać wsparcie w wysokości od 30 do 50 proc. kosztów inwestycji. Do tej pory wysokość środków państwa na budowę tanich mieszkań mogła wynieść od 20 do 40 proc. kosztów inwestycji.

- W związku z podwyższeniem wskaźników finansowego wsparcia zaproponowano rezygnację z finansowania w ramach programu budowy uzbrojenia terenu. Na tego typu inwestycje gminy mogą korzystać z programu preferencyjnych kredytów z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego - mówi Ewa Balicka-Sawiak - rzecznik prasowy Banku Gospodarstwa Krajowego.

Najwyższe wsparcie będzie udzielane na remont lub przebudowę budynku, w wyniku którego powstaną noclegownie lub domy dla bezdomnych. Na 30 proc. pomocy gminy będą mogły liczyć m.in. w przypadku zakupu lokali z przeznaczeniem ich na lokale socjalne. Finansowe wsparcie będzie jednak udzielone wyłącznie wówczas, gdy liczba utworzonych lokali socjalnych nie przekroczy połowy liczby wszystkich lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku.

- Ma to zapobiec przed powstawaniem tzw. gett, w których mieszkaliby najubożsi mieszkańcy gminy - wyjaśnia Stanisław Kurdoń, zastępca dyrektora Departamentu Strategii Budownictwa i Mieszkalnictwa w Ministerstwie Infrastruktury.

Nowelizacja umożliwi gminom pozyskiwanie przy pomocy środków państwowych mieszkań komunalnych nieposiadających statusu lokali socjalnych. Dziś możliwe jest tylko kupowanie lokali z przeznaczeniem na ten cel. Od jutra gmina będzie mogła kupić cały budynek. Konieczne będzie jednak wydzielenie z istniejącego zasobu odpowiedniej liczby lokali socjalnych. Do nowych mieszkań będą kierowani lokatorzy regularnie opłacający czynsz. Do mieszkań o niższym standardzie i niższym czynszu kierowane będą natomiast rodziny niewypłacalne lub o najniższych dochodach.

- Utworzenie odpowiedniej liczby mieszkań komunalnych umożliwi gminom stworzenie tzw. łańcucha przeprowadzek, dzięki któremu do nowych mieszkań komunalnych mogą być kierowani lokatorzy uiszczający czynsz, natomiast niewypłacalnych najemców gminy będą mogły skierować do starych zasobów - tłumaczy Stanisław Kurdoń.

- Liczba budowanych przez gminy mieszkań socjalnych nie jest w stanie pokryć potrzeb. Konieczne jest więc szukanie innych rozwiązań, takich jak np. współpraca ze spółdzielniami mieszkaniowymi czy TBS- -ami - mówi Andrzej Stania, prezydent Rudy Śląskiej.

Nowe przepisy będą obowiązywać w stosunku do wniosków składanych po 1 kwietnia 2009 r., a w praktyce do wniosków składanych od 1 do 30 września 2009 r. Wnioski złożone w edycji wiosennej 2009 r. (do końca marca) rozpatrywane będą na starych zasadach.

20 mln zł przyznano na wsparcie budowy lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych w 2009 roku

Podstawa prawna

● Ustawa z 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz.U. nr 39, poz. 309).