Sklepy oraz restauracje, które chcą handlować alkoholem, nie muszą obawiać się, że nie dostaną zezwolenia z powodu ograniczeń w dystrybucji wprowadzonych przez gminy. Wkrótce to rynek będzie decydował, ile na terenie miasta czy gminy będzie punktów sprzedaży piwa, wina czy wódki. Resort gospodarki chce uchylić art. 12 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. nr 70, poz. 473 z późn. zm.), który uprawnia rady gmin do ustalania liczby punktów sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych oraz uprawnia radnych do decydowania o zasadach ich lokalizacji.

Emilia Chmiel z Ministerstwa Gospodarki wyjaśnia, że w resorcie prowadzone są prace, które mają na celu przygotowanie projektu ustawy o ograniczaniu barier prowadzenia działalności gospodarczej.

- Ideą projektu jest zmniejszanie reglamentacji administracyjnej nakładanej na przedsiębiorców przy podejmowaniu i wykonywaniu działalności gospodarczej. Jedną z ustaw nowelizowanych w ramach tego projektu będzie ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - mówi Emilia Chmiel. Dodaje, że zakres zmian dotyczący ułatwień dla sprzedawców alkoholu nie został jeszcze zatwierdzony przez kierownictwo resortu.

Propozycje resortu doprowadzą do sytuacji, w której przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na handel alkoholem nie będzie musiał występować o opinię gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałą.

- Zmiany należy ocenić pozytywnie. Każde koncesjonowanie w przypadku przedsiębiorców ogranicza ich swobodę działania - mówi Robert Przytuła z sieci Grand Prix-Alkohole Świata.

Zezwolenia na handel alkoholem będą wydawane na czas nieokreślony. Obecnie zezwolenie jest wydawane minimum na dwa lata. Uchylony zostanie także przepis, który określa, że w przypadku wygaśnięcia zezwolenia z powodu niewniesienia w terminie opłaty, o kolejne zezwolenie będzie można wystąpić dopiero po sześciu miesiącach od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

W dalszym ciągu pozostanie jednak procedura ubiegania się o zezwolenie na sprzedaż piwa, wódki, wina czy innych trunków. Jeżeli sklep jest w budynku wielorodzinnym, to w dalszym ciągu będzie obowiązek uzyskania pisemnej zgody właściciela lub administratora budynku.