Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wystąpiła wczoraj z pozwem przeciwko BRE Bankowi. W opinii Urzędu zawarte w umowie o kredyt hipoteczny przesłanki upoważniające bank do podniesienia wysokości odsetek zostały określone w sposób zbyt ogólny. Bank nie może dowolnie, bez wystąpienia obiektywnych przyczyn, podnosić oprocentowania kredytu - podkreśla Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel, prezes UOKiK.

- Pozew jeszcze nie wpłynął do banku, więc nie możemy się ustosunkować do zawartych w nim zarzutów - mówi Paulina Rutkowska, rzecznik prasowy BRE Banku.

- Jeżeli stosowana przez nas klauzula zostanie zakwestionowana przez sąd, to oczywiście dostosujemy się do wyroku - dodaje.

Przypomina jednocześnie, że BRE Bank już od 2006 roku proponuje klientom przejście na nowe warunki umowy.

- Część klientów skorzystała z tej możliwości, a z częścią nadal prowadzimy rozmowy - podkreśla Paulina Rutkowska.

Banki, które udzieliły kredytów hipotecznych na zakup nieruchomości, coraz częściej żądają dodatkowych zabezpieczeń. Wszystko przez spadającą wartość nieruchomości, które nie stanowią już wystarczającego zabezpieczenia spłaty wysokiego kredytu. Spać spokojnie nie mogą również klienci banków, których kredyty we frankach tak zdrożały, że obecnie winni są bankom więcej niż warta jest ich nieruchomość. Także obniżenie zdolności kredytowej może łączyć się z żądaniami udzielenia dodatkowego zabezpieczenia czy zmiany warunków umowy. Komisja Nadzoru Finansowego uważa jednak, że spadek zabezpieczenia nie oznacza spadku zdolności kredytowej klienta, a działania podejmowane wobec kredytobiorców muszą uwzględniać ich specyfikę.

Bank oceni naszą wypłacalność

- Banki, zgodnie z ustawą - Prawo bankowe, mogą żądać od kredytobiorcy informacji i dokumentów niezbędnych do oceny jego sytuacji finansowej i gospodarczej w każdej chwili w czasie trwania umowy kredytowej - mówi Marta Chmielewska-Racławska z Komisji Nadzoru Finansowego.

Taki monitoring może dotyczyć także sytuacji finansowej kredytobiorcy terminowo spłacającego kredyt.

- Bank na bieżąco analizuje jakość portfela kredytowego oraz zmiany wartości zabezpieczeń, w szczególności w zakresie produktów hipotecznych - mówi Joanna Majer-Skorupa z biura prasowego ING Bank Śląski.

REKOMENDACJE GP

Prośba banku o dostarczenie zaświadczenia o zarobkach lub innego dokumentu, który pozwoli określić aktualną zdolność kredytową klienta, jest rutynowym działaniem zgodnym z prawem.