Według PiS od 100 do 300 tysięcy absolwentów prawa ma trudności z wykonywaniem wyuczonego zawodu.

"Mamy sytuację dramatyczną. W Polsce jest 34 tysiące członków korporacji adwokackiej, notarialnej i radcowskiej, z których 22 tysiące obsługuje obywateli. Jeden adwokat przypada na cztery tysiące ludzi, a jeden notariusz na 36 tysięcy obywateli"- powiedział na konferencji prasowej w Olsztynie poseł Przemysław Gosiewski. Podkreślił, że w Unii Europejskiej średnio jeden prawnik przypada na 548 mieszkańców.

PiS, które w Olsztynie rozpoczęło akcję informowania o koniecznych zmianach, proponuje poprawkę art. 17 konstytucji, ograniczającego dostępność do zawodów korporacyjnych, w tym także prawniczych.

Projekt zmian w konstytucji dotyczący m.in. ułatwienia dostępu do zawodów prawniczych PiS złożyło w Sejmie w październiku ubiegłego roku. Ponadto na etapie prac w sejmowej komisji znajduje się projekt PiS o licencjach prawniczych i świadczeniu usług prawniczych.

Inna proponowana zmiana to nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego i rozszerzenie instytucji pełnomocnika w sprawach cywilnych

"Proponujemy ustawę o licencjach prawniczych i usługach prawnych, w wyniku której młodzi ludzie po zdaniu egzaminu bez konieczności ukończenia aplikacji mogliby udzielać porad prawnych w prostych sprawach" - powiedział Gosiewski.

Inna proponowana zmiana to nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego i rozszerzenie instytucji pełnomocnika w sprawach cywilnych. Według PiS pełnomocnikiem mógłby zostać każdy absolwent studiów prawniczych. Kolejna propozycja to ustawa o prawie dla ubogich, czyli pomocy prawnej dla najuboższych, organizowanej przy sądach.

W połowie marca resort sprawiedliwości przedstawił natomiast projekt ustawy o państwowym egzaminie prawniczym, przewidujący skrócenie aplikacji prawniczej, mniej pytań w teście i szerszy katalog uprawnionych do wpisu na listy samorządów prawniczych, a także dopuszczenie świadczenia usług przez doradców prawnych.

Doradcy prawni mieliby móc udzielać porad, przygotowywać opinie prawne, a także reprezentować klientów przed sądami rejonowymi - z wyłączeniem spraw karnych i rodzinnych.