Wprowadzenie korzystnych zmian dotyczących wsparcia finansowego, jakie samorządy będą mogły otrzymać na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, to skutek wchodzącej za tydzień nowelizacji ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych.

Nowym rozwiązaniem będzie m.in. możliwość pozyskiwania przez gminy, przy pomocy finansowej budżetu państwa, mieszkań komunalnych nieposiadających statusu lokali socjalnych. Możliwe będzie ponadto kupowanie przez gminę całych budynków mieszkalnych, a nie jak dotychczas tylko poszczególnych lokali. Dodatkowo gmina, powiat lub organizacja pożytku publicznego będą mogły pozyskać mieszkanie chronione poprzez budowę, remont lub zmianę sposobu użytkowania budynku. Obecne przepisy pozwalają jedynie na zakup lokalu lub zakup połączony z remontem. Gminy będą mogły także otrzymać wsparcie finansowe na tworzenie mieszkań komunalnych w ramach inwestycji prowadzonej przez towarzystwo budownictwa społecznego.

To jest tylko część artykułu, zobacz jego pełną treść - Tygodnik Prawa Administracyjnego w eGP.