Do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o zmianie zakresu obowiązywania Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (tzw. Konwencji Stambulskiej).

Rządowy projekt, który we wtorek został opublikowany na stronie internetowej Sejmu dotyczy zmian obowiązywania Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (tzw. Konwencji Stambulskiej).

Projekt dotyczy zmiany, wycofania i modyfikacji zastrzeżeń złożonych przez Polskę do Konwencji.

W załączniku do projektu załączono także opinię dotyczącą zgodności proponowanych przez rząd regulacji z prawem Unii Europejskiej.

Reklama

"Jednocześnie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu w tej sprawie w toku prac parlamentarnych zostali upoważnieni Minister Spraw Zagranicznych, Minister Rodziny i Polityki Społecznej oraz Minister Sprawiedliwości" - napisał w przesłanym do Sejmu projekcie premier Mateusz Morawiecki.

W lipcu minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro tłumaczył, że w konwencji znajdują się zapisy "o charakterze ideologicznym", z którymi jego resort się nie zgadza. Zdaniem ministra sprawiedliwości w dokumencie nie ma żadnych rozwiązań w zakresie ochrony kobiet przed przemocą, których Polska by nie spełniała, a w niektórych obszarach polskie standardy są wyższe niż te przewidziane przez konwencję.

Konwencja Rady Europy z 2011 r. o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (tzw. Konwencja Stambulska) ma chronić kobiety przed wszelkimi formami przemocy oraz dyskryminacji; oparta jest na idei, że istnieje związek przemocy z nierównym traktowaniem, a walka ze stereotypami i dyskryminacją sprawiają, że przeciwdziałanie przemocy jest skuteczniejsze. Polska podpisała konwencję w grudniu 2012 r., a ratyfikowała - w 2015 r.