Coraz większe znaczenie przy decyzji o podjęciu współpracy z kancelarią zewnętrzną ma cena jej usług, a nie specjalizacja – wynika z raportu Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw.
To trzecie szerokie środowiskowe badanie przeprowadzone przez istniejące od dekady stowarzyszenie. W najnowszym raporcie zwrócono uwagę m.in. na to, że wewnętrzne działy prawne odgrywają coraz większą rolę przy podejmowaniu decyzji o podjęciu współpracy z zewnętrzną kancelarią (dotyczy to ponad 80 proc. przedsiębiorstw objętych badaniem). W nieco ponad połowie przypadków wybór ten jest dokonywany bez szczególnych procedur, ale 30 proc. badanych firm ma jasno określone zasady konkursowe lub przetargowe.
Samo korzystanie z pomocy zewnętrznych kancelarii również zyskuje na popularności. O ile w poprzedniej edycji badania 60 proc. prowadziło taką współpracę regularnie, a 9 proc. nie korzystało z zewnętrznych usług w ogóle, o tyle w tegorocznym raporcie wartości te zmieniły się odpowiednio na 66 i 3 proc. Pozostałe 31 proc. niezmiennie współpracuje z kancelariami zewnętrznymi sporadycznie. Wciąż najczęściej kancelarie te zatrudniane są do prowadzenia postępowań sądowych, do spraw podatkowych oraz z zakresu prawa pracy. Rosnącą popularnością cieszą się też usługi z takich dziedzin jak obsługa transakcji, windykacja, kwestie regulacyjne, prawo konkurencji czy ochrona danych osobowych. Zmalało natomiast zainteresowanie obsługą zewnętrzną w zakresie praw własności intelektualnej, przygotowywania, opiniowania i negocjowania umów oraz prawnej obsługi zarządu ‒ tym coraz częściej zajmują się wewnętrzne działy prawne.
Przy wyborze kancelarii coraz większe znaczenie (52 proc.) ma cena usług, a w dalszej kolejności jej specjalizacja (48 proc.) ‒ we wcześniejszych badaniach to ten czynnik znajdował się na pierwszym miejscu. Dopiero później brane są pod uwagę wypracowane relacje (39 proc.) oraz renoma w danej dziedzinie (37 proc.). Rekomendacje oraz decyzja zarządu lub zewnętrznego klienta mają mniejsze znaczenie (po 9 proc.). Co ciekawe, żadna z badanych firm nie bierze pod uwagę rankingów ani ogólnej reputacji danej kancelarii.