Argumenty MSWiA o konieczności walki z fałszywymi zgłoszeniami na 112 są z pewnością zasadne, niemniej eksperci nie mają wątpliwości – rejestracja w aplikacji alarmowej za pomocą numeru PESEL jest niebezpiecznym pomysłem.
Alarm 112 to aplikacja mobilna, za udostępnienie której odpowiada Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ma stanowić alternatywny sposób kontaktu z operatorem numeru alarmowego w sytuacjach kryzysowych (w kontekście jej użyteczności z punktu widzenia osób niepełnosprawnych pisaliśmy w DGP nr 192/2020, „Każdy chce zadzwonić po pomoc, ale nie każdy może”). Jednak zastrzeżenia budzi – zarówno wśród użytkowników, jak i ekspertów – konieczność podania numeru PESEL w momencie rejestracji, co może godzić w regulacje RODO.

Zaburzona równowaga