Michał Woś od czerwca 2019 r. był Ministrem – członkiem Rady Ministrów, a następnie Ministrem Środowiska. Wcześniej pełnił m.in. funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w rządach Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego oraz funkcję wicemarszałka województwa śląskiego.

Jest posłem na Sejm RP IX kadencji, w ostatnich wyborach parlamentarnych w 2019 r. kandydował z listy Prawa i Sprawiedliwości z rekomendacji Solidarnej Polski w okręgu rybnickim, uzyskując blisko 38 tys. głosów.

Reklama

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim, a także studia menedżerskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Interesuje się teorią i filozofią prawa oraz zagadnieniami prywatyzacji zadań publicznych i wpływu tego procesu na prawo publiczne i prywatne. Te zainteresowania rozwijał podczas stypendium na Uniwersytecie w Salzburgu. Przygotowuje rozprawę doktorską pod kierunkiem prof. Zbigniewa Cieślaka.

Reklama

Michał Woś od listopada 2015 r. był doradcą Ministra Sprawiedliwości, który w 2016 r. powierzył mu stanowisko szefa gabinetu politycznego. Został także członkiem Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. 5 czerwca 2017 r. był powołany na urząd Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Objął nadzór nad sprawami rodzinnymi i nieletnich, zakładami poprawczymi oraz informatyzacją wymiaru sprawiedliwości. Został także Koordynatorem Krajowym ds. wdrożeń systemów informatycznych. Odpowiadał za uruchomienie Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym oraz Systemu Losowego Przydziału Spraw.

Od wielu lat jest zaangażowany w sprawy samorządu terytorialnego. We wrześniu 2017 r. premier Beata Szydło powołała go w skład Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. W 2014 r. został radnym Rady Miasta w rodzinnym Raciborzu. Był wiceprzewodniczącym Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów. W 2018 r. zyskał mandat radnego Sejmiku Województwa Śląskiego. Został wiceprzewodniczącym klubu Prawa i Sprawiedliwości. 21 listopada 2018 r. powołany do zarządu województwa.

4 czerwca 2019 r. został ministrem opowiedzianym za sprawy związane z pomocą humanitarną. W tym samym roku otrzymał przyznawaną przez "Gazetę Bankową" nagrodę Polskiego Kompasu "za umiejętne angażowanie biznesu w międzynarodową pomoc gospodarczą i humanitarną". 15 listopada 2019 r. Prezydent RP powołał go ponownie w skład rządu, a 5 marca 2020 r. - na urząd Ministra Środowiska.

Polityk w 2018 r. został sklasyfikowany na 12. miejscu listy 50 najbardziej wpływowych prawników w kraju w rankingu "Dziennika Gazety Prawnej". Jest inicjatorem Pracowni Liderów Prawa Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. Od grudnia 2019 r. jest także wiceprezesem Solidarnej Polski.

Minister Michał Woś jest żonaty, jest ojcem dwóch córek.