33 proc. Polaków negatywnie ocenia pracę prokuratury, natomiast pozytywnie - 31 proc. - wynika z najnowszego badania CBOS. Autorzy badania wskazują także, że funkcjonowanie sądów częściej spotyka się z krytyką badanych (43 proc.) niż z nich aprobatą (33 proc.).

Centrum Badania Opinii Społecznej zapytało Polaków, jak oceniają funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości i prokuratury. Z badania wynika, że obecnie sądy i prokuratury odbierane są podobnie jak pół roku temu. "Opinie o działalności prokuratury pozostają bardzo zróżnicowane – w zasadzie tyle samo osób ocenia ją dobrze (31%), ile źle (33%). Funkcjonowanie sądów z kolei częściej spotyka się z krytyką badanych niż aprobatą (42% wobec 33%)" - czytamy.

"Opinie na temat pracy sądów są mniej zróżnicowane, a w niemal wszystkich analizowanych grupach społeczno-demograficznych przeważają głosy dezaprobaty" - wskazuje CBOS.

Z badania wynika, że pracę sądów lepiej oceniają mieszkańcy wsi (35 proc.) niż mieszkańcy miast powyżej 500 000 mieszkańców (28 proc.). Z kolei najlepiej oceniającą pracę sądów grupą społeczną są bezrobotni (46 proc.), a najgorzej - średni personel, technicy (57 proc.).

"Na tle pozostałych elektoratów partyjnych najlepiej funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości oceniają zwolennicy Koalicji Obywatelskiej, a najgorzej – Konfederacji. Pozytywnymi opiniami wyróżniają się najmłodsi respondenci" - zaznaczają autorzy badania.

Z kolei o pracy prokuratury częściej dobrze niż źle wypowiadają się potencjalni wyborcy rządzącego ugrupowania. "Badani identyfikujący się z prawicą, najbardziej zaangażowani w praktyki religijne, a także respondenci w wieku od 18 do 34 lat, osoby mające wykształcenie podstawowe lub zasadnicze zawodowe, uzyskujące niskie dochody per capita i mieszkańcy wsi" - podaje CBOS.

Według badania negatywnymi ocenami pracy prokuratury wyróżniają się przede wszystkim zwolennicy Lewicy i Koalicji Obywatelskiej. Są to - według badania - ankietowani deklarujący lewicową orientację polityczną, niepraktykujący religijnie, a poza tym respondenci najlepiej wykształceni, mieszkający w dużych miastach, z gospodarstw domowych o najwyższych dochodach w przeliczeniu na osobę, niezadowoleni z własnej sytuacji materialnej oraz badani mający od 55 do 64 lat.

CBOS przeprowadził sondaż w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Badanie zrealizowano od 7 do 17 września w grupie 1149 osób.