Izba Cywilna Sądu Najwyższego zapytała Trybunał Sprawiedliwości UE o to, czy do masy upadłości banku powinny zaliczać się pieniądze, które były wpłacone na rachunek bankowy gminy i stanowiły dofinansowanie inwestycji w ramach projektu unijnego - poinformował w środę zespół prasowy SN.

"Problem dotyczy upadłości banku, w którym powodowa gmina miała rachunek bankowy, na który zostały wpłacone środki pieniężne stanowiące dofinansowanie inwestycji w ramach projektu unijnego. W wyniku upadłości tego banku zaistniał problem prawnego charakteru tych środków" - zaznaczono w środowym komunikacie zespołu prasowego SN.

Pytanie prejudycjalne do TSUE Izba Cywilna SN zadała na kanwie skargi kasacyjnej z 2018 r. w sprawie dotyczącej takich środków. Jak przekazano w sprawie tej wcześniej zarówno sędzia-komisarz, rozpatrujący wniosek o wyłączenie tych środków z masy upadłości, jak i sądy obu instancji, rozpatrujące pozew o ich wyłączenie, wskazały, że środki te weszły do majątku banku, a następnie do masy upadłości z powodu ich wpłaty na rachunek bankowy.

Reklama

Sądy uznały, że w związku z tym zastosowania w tym przypadku nie mają przepisy Kodeksu postępowania cywilnego oraz Prawa upadłościowego dotyczące wyłączeń z egzekucji i z masy upadłości. "Oznacza to, że są to środki, które wchodzą do masy upadłości i nie podlegają wyłączeniu z niej. W konsekwencji, według stanowiska sądów powszechnych, powódka może jedynie zgłosić do masy upadłości wierzytelność w postaci zapłaty kwoty o tej samej wartości" - wskazano w komunikacie SN informując o dotychczasowych rozstrzygnięciach w sprawie.

Jak dodano Sąd Najwyższy powziął jednak "wątpliwość, czy regulacje krajowe, które uniemożliwiają beneficjentowi skuteczne dochodzenie przed sądem wyłączenia z masy upadłości środków pozyskanych z UE na konkretny cel, albo które nie wyłączają tych środków z masy upadłości są zgodne z przepisami rozporządzeń unijnych, mając na uwadze cel i charakter tych dotacji".

W związku z tym SN postanowił wystąpić do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z pytaniem prawnym, w którym powołał się na rozporządzenia Rady i Parlamentu Europejskiego z 2006 i 2013 r. w sprawach europejskich funduszy. Jak podano w komunikacie SN pytanie wystosowano we wtorek.