Na specjalizację sędziego nie będą już musieli zgodzić się wszyscy orzekający w wydziale. Zdaniem samych zainteresowanych rozwiązanie to będzie przyczyną konfliktów w sądach
Opisana zmiana znalazła się w projekcie zmian w regulaminie urzędowania sądów powszechnych, przygotowanym przez resort sprawiedliwości. Jego nowa wersja została niedawno opublikowana na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Konfliktogenna propozycja