Jeszcze do niedawna, pomimo tego, że odpowiednie przepisy obowiązują już trzy lata, nie było narzędzia, za pośrednictwem którego asesorzy sądowi mieliby składać wnioski o powołanie na urząd sędziego sądu rejonowego. Mimo to resort sprawiedliwości twierdzi, że aktualizacja systemu teleinformatycznego, która na to pozwala, została przygotowana z odpowiednim wyprzedzeniem.
– Narzędzie istnieje i działa – zapewnia Ministerstwo Sprawiedliwości.
Instytucja asesora sądowego została wprowadzona na nowo do porządku prawnego na mocy nowelizacji z 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1139). Wówczas to postanowiono, że asesor będzie miał 36 miesięcy na złożenie prezesowi sądu wniosku o powołanie na stanowisko sędziego sądu rejonowego. Po upływie tego terminu stosunek służbowy asesora wygasa. Wniosek o powołanie musi być złożony za pośrednictwem systemu teleinformatycznego dostępnego na stronie internetowej Krajowej Rady Sądownictwa. I tu pojawił się problem, na który zwróciła uwagę posłanka Barbara Dolniak. W interpelacji skierowanej do ministra sprawiedliwości datowanej na koniec czerwca br. zauważa, że ministerstwo nie przystosowało systemu w taki sposób, aby asesorzy mogli składać wnioski o powołanie. Tymczasem, jak pisze posłanka, pierwsze mianowania na stanowiska asesorów miały miejsce w 2017 r. Istniało więc niebezpieczeństwo, że osoby takie, nie ze swojej winy, nie będą w stanie złożyć wniosków w ustawowym terminie, co doprowadziłoby do wygaśnięcia ich stosunku służbowego.
Resort jednak uspokaja, że obecnie ten problem już nie istnieje, gdyż odpowiednie zmiany w systemie zostały dokonane. Ponadto w odpowiedzi na pytania DGP ministerstwo tłumaczy, że ryzyko, o którym mowa w interpelacji, nie było zbyt duże. Bo choć pierwsze mianowanie na stanowisko asesora sądowego po przywróceniu tej instytucji odbyło się we wrześniu 2017 r., to mianowani wówczas asesorzy podjęli wykonywanie czynności sędziowskich najwcześniej w listopadzie 2017 r.
– Oznacza to, że 36-miesięczny termin do złożenia przez nich wniosku przypadnie dopiero za kilka miesięcy – informuje biuro prasowe MS.
Ponadto resort przypomina, że przepisy nie określają, na jak długo przed upływem tego terminu wniosek może być złożony. Prezes sądu może natomiast zarządzić dokonanie oceny kwalifikacji asesora dopiero po upływie 36 miesięcy pełnienia przez asesora obowiązków, gdyż ocenie podlega trzyletni okres pełnienia obowiązków sędziowskich.