Irlandia nie musi odzyskać 13 mld euro od koncernu Apple. Nie była to niedozwolona pomoc publiczna – orzekł wczoraj Sąd Unii Europejskiej (sąd I instancji).
Unieważnił tym samym decyzję Komisji Europejskiej. Zdaniem sędziów Bruksela nie udowodniła przekonująco, że obowiązujące w Irlandii od początku lat 90. preferencyjne dla Apple zasady opodatkowania oznaczały przyznanie temu koncernowi selektywnej, niedozwolonej pomocy publicznej.
Komisja ma teraz ponad dwa miesiące na wniesienie odwołania do Trybunału Sprawiedliwości UE. Nieoficjalnie mówi się już, że KE zdecyduje się na taki krok.
Reklama
Bruksela konsekwentnie twierdzi, że Apple był preferencyjnie traktowany przez rząd Irlandii już od 1991 r. Za zgodą tamtejszego fiskusa płacił podatek dochodowy według stawki 1 proc. bądź nawet niższej (0,005 proc. w 2014 r.). Dlatego jeszcze w 2016 r. Komisja uznała, że koncern powinien zapłacić w Irlandii 13 mld euro.
Decyzja w sprawie Apple była reakcją KE na aferę LuxLeaks, która ujawniła specjalne podejście władz Luksemburga do ponad 300 zlokalizowanych tam międzynarodowych korporacji. Na podstawie specjalnych porozumień (interpretacji) uzyskiwały one znaczące korzyści podatkowe. Pod naciskiem opinii publicznej Bruksela postanowiła zebrać szczegółowe informacje o zasadach wydawania takich interpretacji we wszystkich państwach unijnych.
Okazało się, że niedozwolone preferencje przyznały m.in.: Belgia (55 międzynarodowym koncernom), Holandia (np. Starbucksowi) i Irlandia (np. Apple’owi).
Komisja Europejska nakazała tym państwom, by odzyskały kwoty niedozwolonej pomocy publicznej. Te jednak były niechętne, bo obawiały się, że wskutek decyzji Brukseli koncerny przeniosą swoją działalność w inne miejsce. To oznaczałoby większe straty dla tych państw niż wysokość przyznanej preferencji.
W konsekwencji państwa te zaczęły odwoływać się od decyzji KE. W lutym 2019 r. spór przed Sądem UE wygrała Belgia. W wyroku z 14 lutego 2019 r. (sygn. akt T-131/16) sędziowie uznali, że KE nie udowodniła przekonująco, że preferencje podatkowe, z których korzystały w tym kraju międzynarodowe koncerny, były niedozwoloną pomocą publiczną. Teraz Sąd UE podobnie orzekł w sprawie Irlandii i Apple.

orzecznictwo

Wyroki Sądu UE z 15 lipca 2020 r., sygn. T-778/16 i T-892/16. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia