WSA w Radomiu stwierdził w środę nieważność zaskarżonej przez Rzecznika Praw Obywatelskich uchwały Rady Gminy w Klwowie w sprawie podjęcia deklaracji pn.: Gmina Klwów wolna od ideologii "LGBT". Sąd zwrócił uwagę, że pojęcie to odnosi się do ludzi, i uchwała ma charakter dyskryminacyjny.

Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził, że Rada Gminy w Klwowie podjęła tę uchwałę bez podstawy prawnej, a także przekroczyła swoje uprawnienia.

Sąd podzielił stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich, że przyjęta w czerwcu ub. roku uchwała ma charakter władczy, ponieważ została skierowana do organów wykonawczych gminy i jednostek organizacyjnych funkcjonujących na terenie gminy Klwów.

Zdaniem sądu, uchwała nie jest tylko stanowiskiem Rady Gminy w danej sprawie - jak wskazywali jej obrońcy - ale też zawiera wytyczne dla np. dyrektorów szkół. Wiążą się one bowiem m.in. z deklarowanym w dokumencie stwierdzeniem braku zgody "na sprzeczne z prawem instalowanie funkcjonariuszy politycznej poprawności w szkołach, tzw. +latarników+", czy też brakiem wstępu do szkół "osób zainteresowanych wczesną seksualizacją polskich dzieci w myśl tzw. standardów WHO".

W ocenie sądu, Rada Gminy w Klwowie przekroczyła swoje kompetencje co do wypowiadania się w pewnych kwestiach. "Nie ma podstawy prawnej, aby organ (Rada Gminy) wypowiedział się w tym zakresie. Doszło tutaj do naruszenia prawa" – wskazał sąd.

WSA zauważył także, że uchwała ta ma charakter dyskryminacyjny poprzez odnoszenie się do "ideologii LGBT". "Należy zwrócić uwagę na to, że to pojęcie odnosi się do ludzi. W naszych społecznościach lokalnych żyją ludzie o różnej orientacji seksualnej, światopoglądzie, o różnym kolorze skóry i każda społeczność powinna dbać o to, by czuli się jak we własnym domu" - podkreślił sąd.

Jednocześnie sąd zauważył, że Rada Gminy Klwów odwołuje się w swej uchwale do polskiej tradycji. "Bardzo dobrze, tylko, że w polskiej tradycji jest również tradycja tolerancji, a miarą dojrzałości danego samorządu jest to, jak traktujemy swoje mniejszości, bo większość zawsze sobie jakoś poradzi, a stosunek do mniejszości jest miarą naszej oceny" - uzasadniał sąd.

"Potraktowanie w ten sposób pewnej grupy osób, wskazanie ich tutaj jako niepożądanych, stanowi przekroczenie zasad państwa prawnego" – zaznaczył sąd. Dodał, że w przypadku uchwały podjętej w Klwowie "doszło do naruszenia praw i dyskryminacji pewnej grupy z uwagi na preferencje seksualne".

Wyrok jest nieprawomocny. Przysługuje od niego skarga kasacyjna w terminie 30 dni od otrzymania pisemnego uzasadnienia wyroku sądu.

O gminie Klwów (pow. przysuski) było ostatnio głośno z powodu najwyższej frekwencji w II turze wyborów prezydenckich. Wyniosła ona 94,61 proc. Gmina ma otrzymać w nagrodę wóz strażacki, wygrany w ramach "Bitwy o wozy" – akcji profrekwencyjnej zorganizowanej przez MSWiA.

We wtorek podobną jak w Radomiu decyzję podjął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, który stwierdził nieważność zaskarżonej przez Rzecznika Praw Obywatelskich uchwały Rady Gminy Istebna w sprawie powstrzymania ideologii LGBT przez wspólnotę samorządową.

Wcześniej wojewódzkie sądy administracyjne w Krakowie, Kielcach czy Poznaniu odrzucały skargi RPO na uchwały lokalnych samorządów chcących stawiać tamę ideologii LGBT. Sądy uznawały, że uchwała taka nie dotyczy sprawy z zakresu administracji publicznej lub że stanowisko rady gminy zaprezentowane w uchwale ma charakter deklaracji ideowej niestanowiącej podstawy nałożenia jakichkolwiek obowiązków, czy przyznania bądź stwierdzenia uprawnień.