Nowe oznaczenia radiowozów mają zwiększyć ich zauważalność oraz pomóc promować misję policji, którą jest pomoc i ochrona społeczeństwa – czytamy w uzasadnieniu projektu rozporządzenia ministra infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, który pojawił się na stronie Rządowego Centrum Legislacji.
Nowelizacja zmienia m.in. zasady oznakowania policyjnych radiowozów. Dzięki zwiększeniu liczby barw odblaskowych pojazdy mają być lepiej widoczne na drodze, co ma przełożyć się na poprawę bezpieczeństwa ruchu. Na niebiesko-granatowych radiowozach zarówno pasek wyróżniający, jak i napis „POLICJA” mają być odblaskowe w kolorze białym, a na srebrnych pojazdach – pasek odblaskowy będzie niebieski z białymi prostokątami, a napis biały.
Na pojazdach ma się też znaleźć indywidualny numer taktyczny, co ma ułatwiać ich identyfikację przy wykonywaniu czynności służbowych. Będzie też możliwość oznaczenia na samochodzie rodzaju służby policyjnej, do której należy (kryminalna, prewencyjna, ruchu drogowego, logistyczna, kontrterrorystyczna, sądowa).
Reklama
Ponadto na srebrnych radiowozach dodatkowo będzie można umieścić z przodu i z tyłu symbol gwiazdy policyjnej wraz z numerem alarmowym 112, co ma zwiększać świadomość obywateli, gdzie zgłaszać się po pomoc. Innym opcjonalnym oznakowaniem na samochodach policyjnych będzie napis „pomagamy i chronimy”, czyli hasło policji wybrane w konkursie w 2016 r.
Zmiana nie ma powodować dodatkowych kosztów dla budżetu i będzie finansowana stopniowo, począwszy od tego roku, przy zakupywaniu nowych radiowozów.