Od 1 lipca 2020 r. obowiązują przepisy, na podstawie których powstały sądy wyspecjalizowane w sprawach własności intelektualnej. Jakie korzyści mogą osiągnąć przedsiębiorcy sięgający po nowe procedury w celu ochrony swoich praw?
DGP
Istotnym celem nowych rozwiązań prawnych jest zaoszczędzenie czasu i zmniejszenie wydatków przedsiębiorców. Przykładem mogą tu być postępowania zabezpieczające, gdzie w terminie 7 dni sąd decyduje o wstrzymaniu działalności konkurencyjnej z uwagi na naruszenie czyjegoś prawa własności intelektualnej. Pamiętając o krótkim terminie i fakcie, że decyzje o ochronie lub wstrzymaniu konkurencyjnej działalności muszą być oparte na rzetelnej analizie, w sprawach tych powinni orzekać sędziowie specjaliści. Ułatwi to bowiem przedsiębiorcom działanie w stabilnym i wiarygodnym otoczeniu prawnym.
Ponadto nowe rozwiązania prawne umożliwiają sprawniejsze rozstrzyganie sporów o własność intelektualną. Rozbudowano względem dotychczasowych przepisów postępowania cywilnego możliwość zabezpieczania dowodów, aby uzyskać dostęp do informacji o faktach dotyczących naruszeń prawa. Wprowadzono także stabilne zasady przekazywania informacji, które wcześniej trudno było pozyskać z uwagi na powoływanie się na tajemnicę przedsiębiorstwa.
Oprócz tego powód może żądać od pozwanego wyjawienia lub wydania środka dowodowego służącego ujawnieniu nowych faktów o naruszeniu prawa lub wykazaniu prawdziwości podnoszonych zarzutów.
Warto również zwrócić uwagę, że wielu przedsiębiorców potrzebuje informacji przed wprowadzeniem własnego konkurencyjnego produktu na rynek, czy nie będzie on naruszał cudzych praw własności intelektualnej. Nowe przepisy umożliwiają złożenie wniosku o stwierdzenie braku naruszenia prawa własności przemysłowej. Jednocześnie trzeba także pamiętać o wezwaniu potencjalnych uprawnionych do wypowiedzenia się na temat ewentualnej kolizji w terminie co najmniej dwóch miesięcy przed złożeniem powództwa do sądu. Potrzebne jest również precyzyjne ustalenie, o jaką kolizję z prawem chodzi.