statystyki

Nowe możliwości w sądach własności intelektualnej

autor: Michał Koralewski07.07.2020, 14:17; Aktualizacja: 07.07.2020, 14:17
Instytucja powództwa wzajemnego nie jest zupełnie nowa w systemie postępowania cywilnego. Ustawodawca wskazał, że przepisy ogólne k.p.c. (tj. art. 204 k.p.c.) będą miały zastosowanie również w sprawach własności intelektualnej.

Instytucja powództwa wzajemnego nie jest zupełnie nowa w systemie postępowania cywilnego. Ustawodawca wskazał, że przepisy ogólne k.p.c. (tj. art. 204 k.p.c.) będą miały zastosowanie również w sprawach własności intelektualnej.źródło: ShutterStock

Od 1 lipca weszła w życie nowelizacja k.p.c. powołująca osobne sądy własności intelektualnej i wprowadzająca odrębny tryb rozpatrywania spraw z zakresu ochrony praw własności przemysłowej czy autorskich (ustawa z 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw [Dz.U. poz. 288]). Wśród rozwiązań mających ułatwić dochodzenie roszczeń w procesie sądowym i obronę swoich praw są również dwa szczególne powództwa. A mianowicie: powództwo wzajemne oraz powództwo o ustalenie, że określone czynności nie naruszają określonego patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji. Wiedza o nich może okazać się przydatna dla przedsiębiorców – zarówno gdy bronią swoich praw, jak i gdy chcą się upewnić, że nie naruszają praw innych.

Instytucja powództwa wzajemnego nie jest zupełnie nowa w systemie postępowania cywilnego. Ustawodawca wskazał, że przepisy ogólne k.p.c. (tj. art. 204 k.p.c.) będą miały zastosowanie również w sprawach własności intelektualnej. Przy czym powództwo wzajemne jest dopuszczalne, jeżeli obejmuje żądanie unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy lub żądanie unieważnienia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego (w myśl nowego art. 479 122 k.p.c). Przepisy stosuje się odpowiednio również do żądania unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na wspólny znak towarowy, wspólnego prawa ochronnego na znak towarowy, prawa ochronnego na znak towarowy gwarancyjny, uznania na terytorium RP ochrony międzynarodowego znaku towarowego, a także do żądania unieważnienia uznania na terytorium RP ochrony międzynarodowego wzoru przemysłowego.

Inaczej mówiąc: jeżeli przedsiębiorca dochodzi roszczeń wynikających z ww. praw, to ten, który został pozwany,może mu wytoczyć powództwo wzajemne, w którym to będzie domagać się unieważnienia tychże praw lub stwierdzenia, że one wygasły. [przykład 1]

Sąd uwzględniając powództwo wzajemne, będzie mógł zatem oddalić roszczenia objęte powództwem głównym. Skoro bowiem dane prawo własności intelektualnej nie istnieje, to nie można było go naruszyć w ogóle albo w części. Ten ostatni przypadek wystąpi np. wówczas, gdy powód zarzuca pozwanemu naruszenie jego praw w pewnym okresie czasu, zaś pozwany wykaże, iż w części tego okresu prawo powodowi już nie przysługiwało, gdyż wygasło. [przykład 2]

Pozew wzajemny powinien zawierać te same elementy co pozew w sprawie cywilnej, a do tego numer wpisu we właściwym rejestrze związany z danym prawem ochronnym lub prawem z rejestracji. Do pozwu należy dołączyć także wyciąg z właściwego rejestru określający numer wpisu oraz informacje o stanie prawnym udzielonego prawa (chyba że został on załączony do pozwu głównego).

Jeżeli pozew wzajemny spełnia wymogi formalne, sąd musi się zwrócić do prezesa Urzędu Patentowego RP o informację, czy przed urzędem nie toczy się już postępowanie administracyjne o unieważnienie lub stwierdzenie wygaśnięcia prawa, którego dotyczy powództwo wzajemne. Chodzi o to, aby nie doszło do prowadzenia dwóch spraw w tym samym przedmiocie przed dwoma różnymi organami. Gdy odpowiedź będzie pozytywna, sąd zawiesi postępowanie do czasu prawomocnego zakończenia postępowania przed UP RP. Jeżeli natomiast sprawa przed ww. urzędem nie toczy się, sąd merytorycznie rozpoznaje pozew wzajemny. Następnie, jeżeli zapadnie wyrok unieważniający prawo lub stwierdzający jego wygaśnięcie, to po uprawomocnieniu się orzeczenia, gdy już nie będzie przysługiwać od niego skarga kasacyjna, sąd prześle odpis tego wyroku do UPRP, aby ten dokonał wpisu do właściwego rejestru.


Pozostało 76% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Galerie

Polecane