Izba wyższa wskazała na to stanowisko Agnieszkę Rękas, sędzię w stanie spoczynku, wieloletnią współpracowniczkę poprzedniego rzecznika praw dziecka.
To czwarty członek Państwowej Komisji ds. wyjaśnienia przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15. Wcześniej swojego przedstawiciela wskazali: prezydent, premier i rzecznik praw dziecka. Siedmioosobowy skład uzupełnią jeszcze trzy osoby wybrane przez Sejm (ma to nastąpić w połowie lipca). Dopiero wówczas komisja będzie mogła zacząć działalność – mimo że ustawa umożliwiająca jej powołanie weszła w życie pod koniec września ub.r. Jednak do czasu premiery drugiego filmu braci Sekielskich o zjawisku pedofilii w polskim Kościele żaden z organów uprawnionych do powołania członków komisji ani nie desygnował nikogo, ani nie rozpoczął procedury jego wyłaniania.
Przy okazji uchwalenia ustawy o tarczy 3.0 znacznie rozszerzono krąg osób, które można powołać (o osoby nawet bez żadnego wykształcenia, o ile mają odznaczenie państwowe). Z kolei w tarczy 4.0 przeforsowano zapis umożliwiający dodatkowe zarobkowanie, mimo że uposażenie będzie wypłacane zgodnie z przepisami o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.
Agnieszka Rękas od 2009 r., najpierw jako społeczny, a później jako stały doradca, zajmowała się m.in. przygotowaniem projektów zmian w prawie mających na celu zwiększenie ochrony małoletnich. Chodzi m.in. o podniesienie kar pozbawienia wolności za najcięższe przestępstwa, których ofiarami były dzieci (uszkodzenia ciała, porzucenia czy uprowadzenia), wprowadzenie obowiązku prawnego zawiadomienia o pedofilii czy obligatoryjne zakazy pracy z dziećmi dla sprawców tego rodzaju czynów.