28 czerwca 2020 r. obędzie się w Polsce pierwsza tura wyborów prezydenckich. W dobie koronawirusa zostaną one przeprowadzone z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Zanim wybierzesz się w niedzielę do lokalu wyborczego, przeczytaj ten tekst.

Osoby, które nie skorzystają z możliwości głosowania korespondencyjnego i postanowią oddać głos w lokalu wyborczym muszą pamiętać o trzech podstawowych zasadach bezpieczeństwa, które przedstawiła Państwowa Komisja Wyborcza.

1. Zachowanie odstępu 2 metry od innych osób;

2. Zakrycie ust oraz nosa;

3. Stosowanie się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia w kwestii ochrony przed koronawirusem.

Obowiązek zakrywania nosa i ust

Wybierając się do lokalu wyborczego nie powinniśmy zatem zapomnieć o zabraniu ze sobą maseczki czy też przyłbicy.
Należy pamiętać, że za złamanie przepisu nakładającego na nas obowiązek zasłaniania nosa i ust w zamkniętych przestrzeniach możemy zostać ukarani mandatem do 500 zł. Możliwe jest także nałożenie kary administracyjnej do 30 tys. zł. Co więcej, jeśli nie spełnimy tego obowiązku, możemy zostać wyproszeni z lokalu wyborczego bez możliwości oddania głosu.

Warto jednak zaznaczyć, że w lokalu wyborczym, tuż przed pobraniem karty do głosowania, członek komisji wyborczej może poprosić nas o chwilowe odsłonięcie maseczki w celu weryfikacji naszej tożsamości.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia, także członkowie komisji wyborczych powinni mieć na twarzach maseczki lub przyłbice. Zapewnione mają im zostać również jednorazowe rękawiczki oraz płyny dezynfekcyjne.

Resort i sanepid przypominają jednocześnie, że obowiązku zakrywania ust i nosa nie stosuje się w przypadku wyborcy, który nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia. Okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane. Rekomenduje się za to zachowanie wówczas jak największej odległości od innych osób przebywających w lokalu wyborczym, nie mniejszej niż dwa metry.

Rękawiczki nie są obowiązkowe

MZ i GIS wskazują, że przy wejściu do lokalu w widocznym miejscu zostaną umieszczone płyny do dezynfekcji rąk. Zalecane jest, aby wyborcy z nich korzystali. Jeśli wyborca nie zamierza z nich korzystać, rekomenduje się, aby zaopatrzył się w rękawiczki jednorazowe. Powinien założyć je przed wejściem do lokalu wyborczego, a po wyjściu zdjąć je i wyrzucić do postawionego przed lokalem wyborczym kosza na śmieci.

W wytycznych zapisano, że dopuszczalne jest delegowanie osoby, która będzie stała przy dyspenserze ze środkiem do dezynfekcji i zalecała każdemu wyborcy możliwość skorzystania z dezynfekcji.

Rekomendowane jest zapewnienie środka do dezynfekcji przeznaczonego szczególnie do dezynfekcji przedmiotów używanych podczas głosowania, takich jak np. długopisy czy ścianka urny z wpustem. Dopuszczalne jest korzystanie przez wyborcę z własnego długopisu.

Wietrzenie i dezynfekcja

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia, wietrzenie pomieszczenia, w którym przeprowadzane jest głosowanie, obywać musi się przed przystąpieniem do pracy komisji wyborczej, a także raz na godzinę przez 10 minut.

Zaleca się, aby drzwi do sali, gdzie odbywa się głosowanie i inne drzwi do pomieszczeń, po których poruszają się wyborcy, były otwarte w miarę możliwości tak, aby nie trzeba było ich dotykać.
Jeżeli ze względów bezpieczeństwa drzwi nie mogą być otwarte, klamki lub uchwyty i powierzchnie, które mogą być dotykane, powinny być regularnie dezynfekowane nie częściej niż co godzinę, ale co najmniej sześć razy w czasie trwania głosowania. Nie będzie to przerywało głosowania i pracy obwodowej komisji wyborczej.

Także przed głosowaniem oraz co najmniej sześć razy podczas wyborów, konieczne będzie przeprowadzenie dezynfekcji klamek, urn, blatów oraz innych powierzchni, z którymi wyborcy mogli mieć kontakt. Z tego powodu stoły komisji wyborczej nie będą wyłożone dobrze znanym nam już zielonym suknem.

Zarówno wymiana powietrza, jak i dezynfekcja powierzchni, nie będą przerywać głosowania oraz pracy obwodowej komisji wyborczej.

Spodziewajmy się kolejek

W związku z epidemią, w lokalach wyborczych będzie mogła znajdować się jedna osoba na 4 metry kwadratowe (z wyłączeniem m.in. członków obwodowej komisji wyborczej, mężów zaufania, obserwatorów społecznych i międzynarodowych). Wpuszczaniem odpowiedniej liczby osób do lokalu wyborczego będzie zajmowała się obwodowa komisja. Biorąc zatem pod uwagę spodziewaną wysoką frekwencję, należy spodziewać się sporych kolejek przed lokalami wyborczymi.

W jakich godzinach można oddać głos?

Przypomnijmy, że wybory prezydenckie odbędą się w niedzielę 28 czerwca, a głosowanie będzie możliwe w godzinach 7:00-21:00. W kraju głosowanie ma się odbyć metodą mieszaną - w lokalach wyborczych lub korespondencyjnie. Jeśli żaden z kandydatów w pierwszej turze wyborów nie uzyska więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, wówczas - 12 lipca - odbędzie się druga tura wyborów.