Resort sprawiedliwości przygotował projekt rozporządzenia zmieniającego przepisy dotyczące stypendium dla aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.
Zgodnie z obecną regulacją w miesiącu, w którym odbywają się zajęcia w KSSiP, w Krakowie lub w innym miejscu wskazanym przez dyrektora szkoły, aplikanci sędziowscy i prokuratorscy otrzymywali dodatek do stypendiów mający pokryć koszty dojazdu na zajęcia i zakwaterowania w czasie ich trwania.
Ponieważ w czasie stanu epidemii zajęcia się nie odbywają lub są prowadzone zdalnie, ministerstwo stwierdziło, że wypłacanie dodatków za te miesiące nie jest ekonomicznie uzasadnione. Nowe przepisy stanowią więc, że stypendium nie jest podwyższane za miesiąc, w którym zajęcia się nie odbyły lub odbyły się w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Aplikantów należy poinformować o zmianie z siedmiodniowym wyprzedzeniem – w przeciwnym razie stypendium trzeba podnieść.
Reklama

Etap legislacyjny Projekt w konsultacjach